fractievergadering OpKoers.nu

datum: maandag  3 februari 2020
aanvang: 20.00 uur
locatie: Toeslagweg 5, Radewijk

Agenda:

1. Opening  

    Insprekers: dhr Schoemaker, over parkeren centrum

2. Verslag van de vorige vergadering
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. bespreekstukken raad en oriƫnterende rondes.

6. wat verder ter tafel komt
7. Rondvraag
8. Sluiting 

Raadsvergadering

 datum:  11 februari

aanvang 19.00  uur

locatie: raadzaal gemeentehuis

Orienterende ronde 1

Orienterende ronde

datum: 11 februari

aanvang: 19.30 uur

Bijeenkomst OpKoers.nu

Op 28 oktober houd OpKoers.nu een bijeenkomst, die voor iedereen toegankelijk is.

OpKoers.nu nodigt u uit voor een bijeenkomst op maandag 28 oktober om 20.00 uur in Zaal Mulder in Baalder.


Drs. Jan Willem Wiggers,waarnemend burgemeester als opvolger van Peter Snijders , vertelt over zijn werk als burgervader van Hardenberg.

Verder deze avond zal Riet Muller en wethouder Jan ten Kate, ingaan op de kernen-en dorpenparticipatie. 

Riet Muller is adviseur kernen-en dorpenparticipatie en contactpersoon voor alle kernen, dorpen en initatieven in de gemeente De Wolden. Zij wijst de weg in het gemeentehuis en koppelt mensen en initiatieven.


Het bestuur van OpKoers.nu heet u van harte welkom en zorgt, naast koffie en thee , voor een hapje en een drankje.

Graag tot ziens op maandagavond 28 oktober 2019!