fractievergadering OpKoers.nu

datum: Maandag  18 maart 2018
aanvang: 20.00 uur
locatie: Toeslagweg 5, Radewijk

Agenda:

1. Opening
2. Verslag van de vorige vergadering
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. bespreekstukken raad en oriƫnterende rondes.
6. wat verder ter tafel komt
7. Rondvraag
8. Sluiting 

Raadsvergadering

 datum: 26 maart 2019

aanvang 19.00  uur

locatie: raadszaal gemeentehuis

Orienterende ronde 1

Datum: 

aanvang: 

locatie: 

Bijeenkomsten en uitnodigingen

22 maart 2019 - algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Hoogenweg

8 april - Algemene Ledenvergadering OpKoers.nu