fractievergadering OpKoers.nu


datum: maandag  29 november 2021


aanvang: 18.30 uur .

 Wilt U meedoen, dat kan heel gemakkelijk! Meld U aan op info@Opkoers.nu


Agenda:

1. Opening
2. Verslag van de vorige vergadering
3. Vaststelling agenda 29 november 2021
4.Mededelingen
5. Ingekomen stukken
6.Terugblik raad en or en informatie sessie
7.raad 7 december
8. Media
9. wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. volgende fractiedatum:
12. Sluiting 

Raadsvergadering

 datum: 7 december  2021

aanvang 19.00 uur

locatie:  gemeentehuis  Hardenberg

Orienterende ronde 1

Orienterende ronde: 

datum:   23 november

aanvang:  19.00 uur

OpKoers.nu !

Lokale politiek zonder omwegen.
Achter de schermen zijn we weer druk bezig met het opstellen van ons verkiezingsprogramma. Om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen in de gemeenteraad is uw mening van enorm belang!
Bij het opstellen van het verkiezingsprogramma stellen we persoonlijk contact enorm op prijs, maar helaas worden we echt beperkt door de coronacrisis.
Om toch iedereen de kans te geven om mee te denken, kun je al je idee├źn kwijt op:  info@opkoers.nu .

Natuurlijk kun je ons ook persoonlijk bereiken via telefoon of email.