fractievergadering OpKoers.nu

Digitaal vergaderen

datum: maandag  3 mei 2021


aanvang: 20.00 uur

 Wilt U meedoen, dat kan heel gemakkelijk! Meld U aan op info@Opkoers.nu, dan krijgt U de link voor de vergadering toegestuurd!


Agenda:

1. Opening
2. Verslag van de vorige vergadering
3. Vaststelling agenda 3 mei2021
4.Mededelingen
5. Ingekomen stukken
6.Terugblik raad en or en informatie sessie
7.Presidium   
8. Media
9. wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. volgende fractiedatum 17 mei 2021.
12. Sluiting 

Raadsvergadering

 datum:   13 april 2021

aanvang 19.00 uur

locatie:  via digitale verbinding .

Orienterende ronde 1

Orienterende ronde: 

datum: 13 april 2021

aanvang:  via digitale verbinding 20.00 uur

Bijeenkomst OpKoers.nu

Op 28 oktober houd OpKoers.nu een bijeenkomst, die voor iedereen toegankelijk is.

OpKoers.nu nodigt u uit voor een bijeenkomst op maandag 28 oktober om 20.00 uur in Zaal Mulder in Baalder.


Drs. Jan Willem Wiggers,waarnemend burgemeester als opvolger van Peter Snijders , vertelt over zijn werk als burgervader van Hardenberg.

Verder deze avond zal Riet Muller en wethouder Jan ten Kate, ingaan op de kernen-en dorpenparticipatie. 

Riet Muller is adviseur kernen-en dorpenparticipatie en contactpersoon voor alle kernen, dorpen en initatieven in de gemeente De Wolden. Zij wijst de weg in het gemeentehuis en koppelt mensen en initiatieven.


Het bestuur van OpKoers.nu heet u van harte welkom en zorgt, naast koffie en thee , voor een hapje en een drankje.

Graag tot ziens op maandagavond 28 oktober 2019!