fractievergadering OpKoers.nu

datum: Maandag  27 mei 2018
aanvang: 20.00 uur
locatie: Toeslagweg 5, Radewijk

Agenda:

1. Opening
2. Verslag van de vorige vergadering
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. bespreekstukken raad en oriƫnterende rondes.
6. wat verder ter tafel komt
7. Rondvraag
8. Sluiting 

Raadsvergadering

 datum: 21 mei 2019

aanvang 19.00  uur

locatie: raadzaal gemeentehuis

Orienterende ronde 1

Datum: 21 mei 2019

aanvang:  20.15 uur 

locatie:  Raadzaal Hardenberg

orienterende ronde

datum: 21 mei 2019

aanvang:  20.15 uur

lokatie:  Raadzaal gemeentehuis Hardenberg