fractievergadering OpKoers.nu


datum: Maandag 11 december2023


aanvang: 20.00 uur 

 Wilt U meedoen, dat kan heel gemakkelijk! Meld U aan op info@Opkoers.nu


Agenda:

1. Opening
2. Verslag van de vorige vergadering
3. Vaststelling agenda 
4. Mededelingen
5. Ingekomen stukken
6. Terugblik raad en or en informatie sessie
7. raad en or  2023
8. Media
9. wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. volgende fractiedatum:
12. Sluiting 

Raadsvergadering

 datum: 12 december 2023

aanvang 19.00 uur

locatie: gemeentehuis Hardenberg, raadszaal.Orienterende ronde 1

Ori├źnterende ronde: 

datum: 12 december 2023

aanvang: 21.00 uur

locatie gemeentehuis raadszaal

OpKoers.nu !

Lokale politiek zonder omwegen.
Achter de schermen zijn we weer druk bezig met het opstellen van ons verkiezingsprogramma. Om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen in de gemeenteraad is uw mening van enorm belang!
Bij het opstellen van het verkiezingsprogramma stellen we persoonlijk contact enorm op prijs. 
Om toch iedereen de kans te geven om mee te denken, kun je al je idee├źn kwijt op:  info@opkoers.nu .

Natuurlijk kun je ons ook persoonlijk bereiken via telefoon of email.

06-17946540

info@OpKoers.nu