fractievergadering OpKoers.nu

datum: Maandag  1 juli 2019
aanvang: 20.00 uur
locatie: Toeslagweg 5, Radewijk

Agenda:

1. Opening
2. Verslag van de vorige vergadering
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. bespreekstukken raad en oriƫnterende rondes.
6. wat verder ter tafel komt
7. Rondvraag
8. Sluiting 

Raadsvergadering

 datum: 2 juli 2019

aanvang 19.00  uur

locatie: raadzaal gemeentehuis

Orienterende ronde 1

Datum: 2 juli 2019

aanvang:  20.00 uur 

locatie:  Raadzaal Hardenberg