fractievergadering OpKoers.nu

datum:  Dinsdag  30 september 2019
aanvang: 20.00 uur
locatie: Toeslagweg 5, Radewijk

Agenda:

1. Opening
2. Verslag van de vorige vergadering
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. bespreekstukken raad en oriƫnterende rondes.

6. wat verder ter tafel komt
7. Rondvraag
8. Sluiting 

Raadsvergadering

 datum: 08-10-2019

aanvang 19.00  uur

locatie: raadzaal gemeentehuis

Orienterende ronde 1