fractievergadering OpKoers.nu


datum: Maandag 27 juni 2022


aanvang: 20.00 uur .

 Wilt U meedoen, dat kan heel gemakkelijk! Meld U aan op info@Opkoers.nu


Agenda:

1. Opening
2. Verslag van de vorige vergadering
3. Vaststelling agenda  27 juni 2022
4. Mededelingen
5. Ingekomen stukken
6.Terugblik raad en or en informatie sessie
7.raad en or  2022
8. Media
9. wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. volgende fractiedatum:
12. Sluiting 

Raadsvergadering

 datum: 12 juli 2022

aanvang 19.00 uur

locatie:  gemeentehuis  HardenbergOrienterende ronde 1

Orienterende ronde: 

datum:  5 juli 2022

aanvang:  16.00  uur

locatie gemeente huis

OpKoers.nu !

Lokale politiek zonder omwegen.
Achter de schermen zijn we weer druk bezig met het opstellen van ons verkiezingsprogramma. Om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen in de gemeenteraad is uw mening van enorm belang!
Bij het opstellen van het verkiezingsprogramma stellen we persoonlijk contact enorm op prijs, maar helaas worden we echt beperkt door de coronacrisis.
Om toch iedereen de kans te geven om mee te denken, kun je al je ideeën kwijt op:  info@opkoers.nu .

Natuurlijk kun je ons ook persoonlijk bereiken via telefoon of email.

06-17946540

info@OpKoers.nu

ledenvergadering op Maandag 4 juli 2022

Beste OpKoers.nu leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de  ledenvergadering van  OpKoers.nu op      4 juli om 20.00 uur in zaal Mulder te Hardenberg.

Uiteraard staat er na het officiële gedeelte een hapje en een drankje voor u klaar.

We zien u graag op maandag 4 juli ! 


agenda:

1.   Opening

2.  Verslag vorige ledenvergadering

3. Mededelingen

4. Ingekomen stukken

5. Financieel overzicht

6. Huishoudelijk reglement

7. Verkiezingsuitslag

8. Bestuurswissel

9. Rondvraag

10. Sluiting