fractievergadering OpKoers.nu


datum: maandag  13 september 2021


aanvang: 20.45 uur

 Wilt U meedoen, dat kan heel gemakkelijk! Meld U aan op info@Opkoers.nu


Agenda:

1. Opening
2. Verslag van de vorige vergadering
3. Vaststelling agenda 13 september  2021
4.Mededelingen
5. Ingekomen stukken
6.Terugblik raad en or en informatie sessie
7.Raad 14 september
8. Media
9. wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. volgende fractiedatum maandag 4 oktober 2021.
12. Sluiting 

Raadsvergadering

 datum: 14 september   2021

aanvang 19.00 uur

locatie:  via digitale verbinding .

Orienterende ronde 1

Orienterende ronde: 

datum:  

aanvang:  

OpKoers.nu !

Lokale politiek zonder omwegen.
Achter de schermen zijn we weer druk bezig met het opstellen van ons verkiezingsprogramma. Om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen in de gemeenteraad is uw mening van enorm belang!
Bij het opstellen van het verkiezingsprogramma stellen we persoonlijk contact enorm op prijs, maar helaas worden we echt beperkt door de coronacrisis.
Om toch iedereen de kans te geven om mee te denken, kun je al je idee├źn kwijt op:  info@opkoers.nu .

Natuurlijk kun je ons ook persoonlijk bereiken via telefoon of email.