fractievergadering OpKoers.nu

datum: Woensdag 14 november 2018
aanvang: 20.00 uur
locatie: Toeslagweg 5, Radewijk

Agenda:

1. Opening
2. Verslag van de vorige vergadering
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. behandeling van de begroting
6. wat verder ter tafel komt
7. Rondvraag
8. Sluiting 

Raadsvergadering

 datum:  20 november 2018

aanvang 19.00  uur

locatie: raadszaal gemeentehuis

Orienterende ronde 1

 datum:   20 november 2018

aanvang: 19.15 uur

locatie: Raadzaal, gemeentehuis Hardenberg 

Bijeenkomsten en uitnodigingen