fractievergadering OpKoers.nu

datum: Donderdag 13 september 2018
aanvang: 20.30 uur
locatie: Toeslagweg 5, Radewijk

Agenda:

1. Opening
2. Verslag van de vorige vergadering 
3. Mededelingen 
4. Ingekomen stukken
5. behandeling van de Raad
6. behandeling van de orienterende ronde
7. Rondvraag
8. Sluiting 

Raadsvergadering

 datum: 18 september  2018

aanvang 19.00  uur

locatie: raadszaal gemeentehuis

Orienterende ronde 1

 datum: 4 september2018

aanvang: 19.00 uur

locatie: Raadzaal, gemeentehuis Hardenberg 

Bijeenkomsten en uitnodigingen

 Uitnodigingen: