fractievergadering OpKoers.nu


datum: Maandag   september 2024


aanvang: 20.00 uur 

 Wilt U meedoen, dat kan heel gemakkelijk! Meld U aan op info@Opkoers.nu


Agenda:

1. Opening
2. Verslag van de vorige vergadering
3. Vaststelling agenda 
4. Mededelingen
5. Ingekomen stukken
6. Terugblik raad en or en informatie sessie
7. raad en or  2024
8. Media
9. Verkiezingen
10.wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag
12. volgende fractiedatum:
13. Sluiting 

Voorstel fractie datums tot augustus 2024:


Raadsvergadering

 datum: 16 juli  2024

aanvang 19.30  uur

locatie: gemeentehuis Hardenberg, raadszaal.Orienterende ronde 1

Oriënterende ronde: 

datum:  2024

aanvang: 19.00 uur

locatie gemeentehuis raadszaal

raadsinformatiebijeenkomstOpKoers.nu !

Lokale politiek zonder omwegen.
Achter de schermen zijn we weer druk bezig met het opstellen van ons verkiezingsprogramma. Om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen in de gemeenteraad is uw mening van enorm belang!
Bij het opstellen van het verkiezingsprogramma stellen we persoonlijk contact enorm op prijs. 
Om toch iedereen de kans te geven om mee te denken, kun je al je ideeën kwijt op:  info@opkoers.nu .

Natuurlijk kun je ons ook persoonlijk bereiken via telefoon of email.

06-17946540

info@OpKoers.nu