fractievergadering OpKoers.nu

datum: Maandag 14 januari 2018
aanvang: 20.00 uur
locatie: Toeslagweg 5, Radewijk

Agenda:

1. Opening
2. Verslag van de vorige vergadering
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. bespreekstukken raad en oriƫnterende rondes.
6. wat verder ter tafel komt
7. Rondvraag
8. Sluiting 

Raadsvergadering

 datum:  15 JANUARI 2019

aanvang 19.00  uur

locatie: raadszaal gemeentehuis

Orienterende ronde 1

Datum: 15 januari 2019

aanvang: 19.30 uur

locatie: gemeentehuis Hardendenberg

Bijeenkomsten en uitnodigingen