Vragen over Opvang oekrainers en asielzoekers in Schuinesloot en Loozen Deze vragen zijn door de Raad  aan het college gesteld.

 De beantwoording vind u op de website van de gemeente Hardemberg bij het terug luisteren van de Raadsvergadering van 22 november 2022.


1.      Kan het college nader toelichten wat de verplichtingen van gemeenten, en dus ook gemeente Hardenberg, zijn met betrekking tot crisis-noodopvang?

2.      Kan het college nader toelichten wat de bevoegdheden van het college en de burgemeester zijn met betrekking tot het aanwijzen en beschikbaar stellen van opvanglocaties?

3.      Wat zijn de verschillen tussen de besluitvormingsroute voor het inrichten van een AZC en locaties voor crisis-noodopvang – en waarom zijn die verschillen er?

4.      Heeft het college, naast oog voor de noden van vluchtelingen, oog voor draagvlak en draagkracht binnen de gemeente Hardenberg en waar blijkt dat uit?

5.      Wat zijn volgens het college minimum criteria voor adequate crisis-noodopvang (zowel voor de opvanglocatie als de directe omgeving)?

6.      Hoe lang duurt crisis-noodopvang maximaal?

7.      Voor welke groepen is crisis-noodopvang bestemd?

8.      Kan het college toelichten waarom en hoe de keuzes zijn gevallen op Schuinesloot en Loozen?

9.      Kan het college toelichten hoe de communicatie naar omwonenden en betrokkenen is gedaan?

10.   Welke (externe) partijen zijn er nog meer bij crisis-noodopvang betrokken?

11.   Hoe en door wie worden de mensen, die op termijn in Schuinesloot en Loozen worden opgevangen, begeleid?

12.   Wat gebeurt er met de mensen die in de crisis-noodopvang terecht komen als die opvang stopt?

13.   Heeft het college zicht op toekomstige maatregelen vanuit de landelijke overheid waar het gaat over asiel- en opvangbeleid?