Ganzen bestrijding park kruserbrink


Op 8 juni 2021 is er door OpKoers.nu al aandacht gevraagd wat er te doen is aan de overlast gevende ganzen in het Kruserbrinkpark.

Nu is er gelukkig een besluit genomen door wethouder Te Rietstap om na een gedegen onderzoek hierin actie te ondernemen.

Ook dit is feitelijk het resultaat van Opkoers.nu.

Hieronder de berichtgeving vanuit het college.

 

Wethouder Te Rietstap heeft in de raadsvergadering van 27 september 2022 toegezegd om te onderzoeken wat binnen de wettelijke mogelijkheden maatregelen kunnen zijn om de overlast van ganzen in het Kruserbrinkpark op te lossen.

 

We hebben hiervoor Hof Ganzenbescherming Nederland uit Coevorden om advies gevraagd.

Hof heeft ervaring met de uitvoering van ganzenbeheer in stedelijke gebieden en met de wettelijke procedures hiervoor.

 

Voor het Kruserbrinkpark is het advies om de eieren te behandelen en daarmee de populatie onder controle te houden.

Hiervoor zal Hof namens de gemeente ontheffing aanvragen bij de provincie Overijssel.

 

Beoogd effect

 

• De ganzenpopulatie in het Kruserbrinkpark beheersbaar houden.

• Het park met alle voorzieningen daarin toegankelijk en bruikbaar houden voor de inwoners.

 

Argumenten,

1. Beheersing van de ganzenpopulatie is noodzakelijk om overlast en schade tegen te gaan.

Een te grote populatie doet afbreuk aan de toegankelijkheid en bruikbaarheid van het park, in het bijzonder de wandelpaden en het trapveld.

 

2. De beheersingsmaatregelen voldoen aan de wettelijke normen .

Er wordt gewerkt binnen de kaders van een door de provincie af te geven ontheffing.

 

3. De beheersingsmaatregelen voldoen aan de normen ten aanzien van dierenwelzijn. Alleen eieren waarin nog geen kuiken zit, worden behandeld om het risico van misgeboorten te voorkomen.

De dieren zelf en reeds uitgekomen kuikens worden ontzien. Hof Ganzenbescherming heeft de deskundigheid en ervaring om dit te garanderen.

Hof Ganzenbescherming doet standaard ook zelf vooraf een melding aan de Dierenbescherming, om controle op de naleving van deze normen mogelijk te maken.

 

4. Dit voorstel is in balans met onze ambitie voor meer biodiversiteit. De beheersing gebeurt op een diervriendelijke manier, is gericht op beheersing van de populatie, niet op eliminatie.

Door beheersing van de ganzenpopulatie ontstaat ruimte voor andere vogels en fauna.

Nieuws

Raadslid Linda Verschuur maakte  zaterdagmiddag, 3 april, bekend dat zij niet langer lid wil zijn van 50PLUS. Dit heeft ook gevolgen voor de partij in de gemeente Hardenberg, want zij neemt haar zetel mee.

“De reden dat ik 50PLUS verlaat is de verstoorde verstandhouding binnen de 50PLUS-fractie in Hardenberg. De wens om nog tot elkaar te komen is voor mij te laat”, schrijft Linda in een brief aan de pers. “Het enige wat ik met u kan delen is dat dit niet zomaar een besluit is. Mensen die mij goed kennen weten dat ik niet over een nacht ijs ga. Ik neem niet zomaar een beslissing.”

Linda schrijft dat ze niet als onafhankelijk raadslid verder gaat, de zetel niet inlevert en zich niet aansluit bij een landelijke partij. “Het zal u vast niet zijn ontgaan wat er de laatste weken in Den Haag is gebeurd, het vertrouwen in de landelijke politieke partijen is er niet beter op geworden. Ik ben klaar met het gekonkel en heb daarom besloten mij te richten op een lokale partij,” aldus Verschuur.

“In gemeente Hardenberg is dit Opkoers.nu. Een lokale partij, die voortgekomen is en geworteld is in de plaatselijke samenleving van gemeente Hardenberg, met hart voor lokale belangen.”

“Linda is van harte welkom bij OpKoers.nu,” laat fractievoorzitter Annie Kelder weten. “We weten hoe ze werkt, wij zijn blij dat ze nu lid van onze partij is.”

Bron: Noos 

coalitieonderhandelingen