Vragen over Opvang oekrainers en asielzoekers in Schuinesloot en Loozen

 
 
  

 Deze vragen zijn door de Raad  aan het college gesteld.

 De beantwoording vind u op de website van de gemeente Hardemberg bij het terug luisteren van de Raadsvergadering van 22 november 2022.


1.      Kan het college nader toelichten wat de verplichtingen van gemeenten, en dus ook gemeente Hardenberg, zijn met betrekking tot crisis-noodopvang?

2.      Kan het college nader toelichten wat de bevoegdheden van het college en de burgemeester zijn met betrekking tot het aanwijzen en beschikbaar stellen van opvanglocaties?

3.      Wat zijn de verschillen tussen de besluitvormingsroute voor het inrichten van een AZC en locaties voor crisis-noodopvang – en waarom zijn die verschillen er?

4.      Heeft het college, naast oog voor de noden van vluchtelingen, oog voor draagvlak en draagkracht binnen de gemeente Hardenberg en waar blijkt dat uit?

5.      Wat zijn volgens het college minimum criteria voor adequate crisis-noodopvang (zowel voor de opvanglocatie als de directe omgeving)?

6.      Hoe lang duurt crisis-noodopvang maximaal?

7.      Voor welke groepen is crisis-noodopvang bestemd?

8.      Kan het college toelichten waarom en hoe de keuzes zijn gevallen op Schuinesloot en Loozen?

9.      Kan het college toelichten hoe de communicatie naar omwonenden en betrokkenen is gedaan?

10.   Welke (externe) partijen zijn er nog meer bij crisis-noodopvang betrokken?

11.   Hoe en door wie worden de mensen, die op termijn in Schuinesloot en Loozen worden opgevangen, begeleid?

12.   Wat gebeurt er met de mensen die in de crisis-noodopvang terecht komen als die opvang stopt?

13.   Heeft het college zicht op toekomstige maatregelen vanuit de landelijke overheid waar het gaat over asiel- en opvangbeleid?
Wethouder OpKoers.nu


 

Linda Verschuur, wethouder OpKoers.nu

Op dinsdag 19 april heeft OpKoers.nu besloten Linda Verschuur-Otter uit Slagharen voor te dragen als kandidaat wethouder. Linda werd op 16 maart 2022 met 603 voorkeurstemmen gekozen als nummer 2 van OpKoers.nu achter lijsttrekker Annie Kelder-Ranter. 

Linda Verschuur – Otter was vanaf 1987 werkzaam in de ouderenzorg: “Ik heb in verschillende zorgsettingen gewerkt zoals bejaardenhuis, psychiatrie, verpleeghuis, palliatieve afdeling, thuiszorg en het ziekenhuis. In 2013 ben ik gestart met een hbo-opleiding Toegepaste Gerontologie (ouderenleerkunde). Dit is een opleiding/profiel die wetenschap en praktijk met elkaar in verbinding brengt rondom ouderen(zorg/welzijn). Linda was de afgelopen jaren casemanager dementie en verpleegkundige in gemeente Coevorden voor Zorggroep Tangenborgh. Mijn motivatie om politiek actief te worden is ontstaan door o.a. het bovenstaande: maatschappelijk betrokkenheid, kennis en ervaring werk, gemeenteraad en provinciale staten”.

Fractievoorzitter Annie Kelder: Wij hebben als commissie diverse gesprekken gevoerd met interne en externe kandidaten waarbij Linda als meest geschikte kandidaat naar voren kwam. Met haar kunnen wij ook voldoen aan de wens om een kandidaat te leveren die de lokale samenleving goed kent en woont in onze gemeente. Wij willen met Linda graag een bijdrage aan een stabiel en betrokken College van B&W voor de gemeente Hardenberg leveren. 

Linda heeft nog geen ervaring als wethouder maar zoals een commissielid terecht opmerkte: “Ooit zal je toch moeten beginnen”.

Op 24 mei is Linda Verschuur Otter als wethouder voor de gemeente Hardenberg geinstalleerd!

 

Verdere inlichtingen: Annie Kelder, fractievoorzitter 06-17946540.

Raadsvergadering 24 juni 2022

In de raadsvergadering van 24 juni  heeft nu onze inbreng van de motie :afschaffen hondenbelasting de gewenste uitkomst bereikt.

Per 1 januari 2023 wordt de hondenbelasting afgeschaft!

zie hier  het bericht in de stentor:
Hardenberg schaft Blaftaks af:
Speerpunt OpKoers.nu krijgt eindelijk brede steun


Hardenbergse hondenliefhebbers hoeven vanaf nieuwjaarsdag geen belasting meer te betalen voor hun viervoeters. Een door OpKoers.nu ingediende motie waarin het college wordt opgedragen om de blaftaks af te schaffen is dinsdagavond laat met een ruime meerderheid aangenomen door de gemeenteraad!de schaduwfractie van OpKoers.nu