Openbare laadpalen

 
 
  

 De gemeente Hardenberg wil elektrisch rijden stimuleren en daarom meer openbare laadpalen plaatsen. Elke kern in de gemeente Hardenberg moet de beschikking krijgen over een openbale laadpaal.
Daarnaast kunnen inwoners uit de gemeente Hardenberg online een aanvraag indienen voor een openbare laadpaal in hun omgeving. ( www.openbaarlanden.nl/hardenberg)

Wehtouder Falco Bruinsma: "Rijden in een elektrische auto is beter voor het milieu en verlaagt de CO2 uitstoot. Steeds meer mensen overwegen dan ook om een elektrische auto te kopen. Een van de overwegingen daarbij is of er voldoende mogelijkheden zijn om de auto op te laden. Daar willen wij samen met de inwoners en Plaatselijk Belangen voor zorgen".