portefeuilleverdeling

 De verdeling van de portefeuilles :

 Fractievoorzitter OpKoers.nu

 Annie Kelder- Ranter

 • Natuur en Landschapsbeleid
 • Volksgezondheid
 • Ruimtelijke ordening
 • WMO
 • Intergemeentelijk Welzijn Breed
 • Economische zaken

  Wim Kloekhorst

 • Bestuurlijke organisatie
 • Uitvoering Wettelijke taken
 • Bouwzaken
 • Volkshuisvesting
 • Werk, inkomen, educatie
 • FinanciĆ«n
 Alex Bakker
 • Communicatie,   voorlichting
 • Openbare werken
 • Infrastructuur
 • Verkeer en vervoer
 • Milieu, duurzaamheid
 • Water
 Cees Pieper
 • Openbare Orde
 • Handhaving
 • gemeentelijke Eigendommen
 • facilitaire Zaken
 • Kunst en Cultuur
Eddy Geesink
 • Economische zaken
 • FinanciĆ«n
 • Centrumplan
 • Monumentenbeleid
 • Sport
 • Recreatie en toerisme
Linda Verschuur-Otter
.  Jeugdbeleid
        .  Welzijn breed
        .  Onderwijs
        .  Milieu/duurzaamheid
.  P&O