Kort verslag fractievergadering 15 november 2017

Kort verslag fractievergadering woensdag 15 november 2017.

 Aanwezig: Falco, Cees, Alex, Annie, Henk en Wim. M.k.a.: Hans.

 Opening door Annie.

Verslag vorige vergadering 6 november: akkoord.

 Mededelingen:

Annie heeft bijeenkomst gehad met presidium en Rijnconsult over de BOH. Inbreng OK.nu: het moet anders bijvoorbeeld bestuur onderbrengen bij een gemeente.

 Ingekomen stukken:

Uitnodiging om op 23 november in de Binder samen met Stadsbelang, de

Visiegroep en de Stuw bij de presentatie aanwezig te zijn. De avond start om

19.30   uur.

Suggesties voor verkiezingsprogramma.

 Raad 19.00 uur 21 november.

Normenkader 2017 t.b.v. accountant controle 2017. Akkoord.

 Or 1: 19.30 uur:

APV gemeente Hardenberg: Annie

Structuurvisie herprogrammering woningbouw: Annie.

 Or 2: 19.30 uur

Beleidsplan zonder geldstress: Herhaling van zetten.

Uitvoeringsplan ā€Mantelzorg doe je samen 2018-2019. Er zit weinig schot in. Wim.

Besluit tot onttrekking aan de openbaarheid van een gedeelte van de Nieuwe Haven te Hardenberg( ter hoogte van de firma Morssinkhof): Akkoord.

Besluitvorming gemeenschappelijke regeling BVO.

 

Rondvraag:

Annie stuurt Visie en Missie rond.

Volgende fractiedatum:  Donderdag 7 december 2017 in de Kastanjehof.