Fractievergadering 29 augustus 2018


 

   

  Kort verslag fractievergadering woensdag 29 augustus 2018.

   

  Opening: Annie heet allen welkom. 

  Verslag vorige vergadering maandag 16 juli: akkoord. 

  Mededelingen:

  Er is overleg gaande over een wegversmalling of een drempel in de tunnel in Ane.

  Alex deelt brief uit over initiatief om een wijk/buurtkrant uit te brengen, komt terug.

  Afscheid Klaas Bakker als directeur Alfacollege: Wim.  

   

  Dinsdag 4 september-oriƫnterende ronde om19.00 uur:

  Aanpak permanente bewoning recreatieverblijven: huidige voorstel is slechts een lapmiddel:

  Geeft de bewoners geen perspectief. Dubbelbestemming kan oplossing bieden. Annie.

  Voorzetting programma Ruimte voor de Vecht: Wim zal wijzen op gevaar voor overlapping met bv. Recron.

  Krediet aanvraag klimaatrobuuste maatregelen in het Wilhelminaplein Hardenberg: akkoord.  

  Benoeming schaduwfractieleden: wat OpKoers.nu betreft alleen voor kleine fractie met 1 of 2 leden.

   

  Wat verder ter tafel komt:

  Tunnel Boshoek, klachten over ontstane verkeerssituatie, zo nodig zal Eddy vragen stellen.

  Overlast van motorcrossers op nieuw mountainbike route: overleg met bestuur motorcross, indien geen resultaat dan bv schriftelijke vragen.

   

  Volgende fractiedatum: donderdag13 september