Kort verslag fractievergadering 7 december 2017

 
 
 

  Kort verslag fractievergadering 7 december 2017

 

Aanwezig: Annie,  Wim. M.k.a.: Hans.

 

Opening door Annie.

 

Verslag vorige vergadering 15 november 2017: akkoord.

 

Mededelingen:
De Rabozaal is vanaf 1-1-2018 niet meer beschikbaar in de Kastanjehof( nieuwe huurder)

Bijeenkomst bij Weekblad De Toren op 11 december: Wim heeft OK.nu afgemeld.

 

Ingekomen stukken:

Bijeenkomst Coalitie Balkbrug: Annie

 

Raad  12 december 19.00 uur

Vaststelling structuurvisie herprogrammering woningbouw : Annie
Vaststellen nieuwe algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Hardenberg: akkoord
Beleidsplan leven zonder geldstress 2018-2020;akkoord
Uitvoeringsplan"mantelzorg doe je samen 2018-2019;Wim
Besluit tot onttrekking aan de openbaarheid van een gedeelte Nieuw Haven: akkoord
Belastingverordeningen 2018; akkoord
Hamerstukken

 

Orienterende ronde 1:  20.45 uur:

Aanpassing verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp
Beheersverordening"correctieve herziening Meerstal 2 beheersverordening Kloosterhaar
Aankoop pand Rabobank Spindeplein Hardenberg
vaststelling bestemmingsplan Hardenberg centrum, voormalige zwembadlocatie:inspraak afwachten
Veststellen bestemmingsplan buitengebied Hardenberg, lindeldijk 5 Radewijk(legalisatie zorgvoorziening)

Rondvraag: geen

 

Volgende fractiedatum:  woensdag  13 december 2017