Kort verslag donderdag 13 december 2018

 

 

Opening: Annie heet allen welkom.

Verslag vorige vergadering 28-11-2018 akkoord. 

Mededelingen:
Presidium : gevraagd per fractie , iemand die mee wil doen in de commissie bestuurlijke vernieuwing.
Over de verdere vormgeving Omgevingsvisie komt een notitie.
Het actueel houden van de lange termijnagenda en toezeggingen door het college wordt nu opgepakt door Gedda Jansonius.
Jan ten Kate krijgt en mandje streekproducten als welkomstcadeau vanOK.nu.

Info avond over aanpak De Spinde :ziet er goed uit, geen medewerking van Scapino.

Info avond over Evenementensubsidie: nieuwe opzet voor grotere evenementen.Economische spin-off en financiƫle verantwoording achteraf.

Ingekomen stukken: 
Bezwaar van B. Bakhuis Sibculo over handhavingsvergunning zandafgraving/betoncentrale aan de Prengerweg. Komt terug.
H. Redder, Balkbrug, klacht over verhouding OZB, komt terug.

Nieuwjaarswens Cees en Hanneke.

Raad  dinsdag 18 december (19.00)
Toekomst samen doen: eventueel reaktie door Wim.
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van een aardappelloods buiten het bouwvlak op perceel Krimweg 4-4a in Anerveen. Akkoord.
Delegatie bevoegdheid van een exploitatieplan bij een wijzigingsplan of een omgevingsvergunning. Akkoord.

 

Rondvraag: 
Afscheid J. ten Kate in De Wolden is op 14-12, Annie en Wim
Installatie J. ten Kate in Hardenberg op 18-12  afvaardiging van het bestuur Hilko
Nieuwjaarsreceptie OK.nu is op 7-1-2019, advertentie verzorgd Wim.

Gesprek met T. bouwmeester en J. Kroezen op 4 of 18 februari 2019.

Volgende fractiedatum: maandag 14 januari 2019.