Kort verslag donderdag 13 september 2018

 

 

Opening: Annie heet allen welkom.

Verslag vorige vergadering 29-8-2018 akkoord. N.a.v. Tunnel in Ane: Falco is in overleg met de omwonenden.

Mededelingen:
Presidium 18 sept. werksessies 7 september: goed voor de onderlinge verhoudingen.
Opstellen Raadsagenda:initiatief voor opstellen moet bij de raad liggen, commissie vormen waar alle partijen vertegenwoordigt zijn.
Uitnodiging VOC Vechtdal op 21 september: Eddy.

Ingekomen stukken: 
Uitnodiging Veteranen bijeenkomst op 21 september 2018
Motie klimaatmaatregel tegngaan verstenen van tuinen: OpKoers.nu akkoord.

Raad  dinsdag 18 september(19.00)
Permanente bewoning recreatiebedrijven: maatwerk per park: Annie
Ruimte voor de Vecht: akkoord: Wim
Benoeming schaduwfractieleden, alleen voor kleine partijen vind OpKoers.nu : Annie

Oriƫnterende ronde 1, 19.30 uur
voorgenomen opheffing Bestuursdienst Ommen-Hardenberg: Annie/Wim
Vaststelling algemene subsidieverordening gemeente Hardenberg 2018: Eddy

Rondvraag: 
Falco doet verslag van zijn eerste maanden als wethouder.
Overlast motorcrossers op mountainbike route: schriftelijke vraag OK.nu
Vervanging oversteek N36 door tunnel
Tunnel Boshoek: Hessenweg wordt donderdeel fietssnelweg naar Zwollen, daardoor autoverkeer ongewenst, 
wordt vervolgd.
Cees vraagt aandacht voor doortrekking spoorlijn Hardenberg-Emmen- Groningen.
Algemene Ledenvergadering OpKoers.nu op maandag 12 november.

Volgende fractiedatum: woensdag 26 september 2018