Kort verslag maandag 4 maart

 

Inspreker: Alex Reiling gaf een toelichting op de plannen voor Julianastraat Noord in Dedemsvaart.

Opening: Annie heet allen welkom.

Verslag vorige vergadering 18-02-2019 akkoord. 

Mededelingen:
PB GoudenPloeg Bergentheim: onderhoud Boerendijk blijft een probleem.
Bijeenkomst Rekenkamer jeugdhulpverlening 5 maart: Eddy en Wim.
PB Schinesloot de Belte: het Groene schoolplein bij nieuwe Trefpunt/school is in ontwikkeling
Vervanging/waarneming huisartsen Gramsbergen/Slagharen komt in gevaar. Vraag aan het College.

Ingekomen stukken: 
Klacht van de Heer P. ten Hove over betaling GFT afvoer in buitengebied.
Ledenvergadering op maandagavond 8 april in zaal Mulder.

Terugblik raadsvergadering 27 februari: Tevredenheid over zondagopenstelling.

Raad  dinsdag 12 maart
Zonnepark Lutten Levert: akkoord, Alex
Verantwoording fractiebudgetten: akkoord.
Hamerstukken: gewijzigd vaststellen bestemmingsplan De Belten.

Orienterende ronde:
Programma wonen 2025 en agenda wonen 2019-2020: Wim

 

Rondvraag: 
Bijeenkomst bestuur en fractie op zaterdag 9 maart om 9.30 uur in Buitenherberg De Linde in Zuidwolde.
Eddy: Stellingen in de toren, laat het fractielid dat het onderwerp in portefeuille heeft de artikelen schijven.
Hilko : plaats overlast AZC op de agenda.
Falco: EHBO bij kinderopvang verplicht bij primair onderwijs Niet?

 

Volgende fractiedatum: maandag 18 maart 2019.