Kort verslag woensdag 13 december 2017

Kort verslag fractievergadering woensdag 13 december 2017

Aanwezig:  Annie, Cees, Henk, Eddy, Falco en Wim m.k.a: Hans

Opening: Annie heet allen welkom.

Verslag vorige vergadering 7 december: akkoord

Mededelingen:
Uitnodiging PB Bergentheim; Wim mailt terug voor een afspraak

Ingekomen stukken: geen

Raad 19 december 21.00 uur
Aanpassing verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp;akkoord
Beheersverordening"Correctieve herziening Meerstal 2 beheersverordening Kloosterhaar; akkoord
Aankoop pand Rabobank Spindeplein Hardenberg
Vaststelling bestemmingsplan 'Hardenberg centrum, voormalige zwembadlocatie; geen insprekers, akkoord
Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Lindeldijk 5 Radewijk( legalisatie zorgvoorziening); akkoord.

Oriƫnterende ronde 1, 19.00 uur
Nieuwbouw Multi Functioneel Centrum De Krim; Annie en Wim
Verzoek wijziging bestemmingsplan ten behoeve van de verplaatsing van Aldi Supermarkt in Dedemsvaart
naar een locatie op het bedrijventerrein Mercator; akkoord met afwijzing

 

Rondvraag: geen

Volgende fractiedatum: woensdag 31 januari 2018