De gemeenteraad

 

Wilt u het coalitieakkoord bekijken? Klik dan op de onderstaande link.

 

 

Coalitieakkoord_2018-2022.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OpKoers.nu bij raadsvergadering 26 mei 2015 over de voortgang bij de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

Voor ons liggen de conceptjaarstukken BOH 2014, conceptbegroting 2016 en voorstel ICT en begrotingswijzigingen. Het college geeft toelichtingen op de stukken en adviseert de raad geen zienswijze in te dienen.

Voorzitter, een paar jaar geleden gaven Ommen en H’berg elkaar de belofte van samenwerking. Of het voortkwam als kriebels in de onderbuik, een zindering tussen bestuurders of gewoon een fantastische gedachte is ons nooit duidelijk geworden maar een feit is dat de BOH is ontstaan.

Soms verandert een belofte, soms kan hij zelfs goed verstopt zijn en soms kan een belofte ook tot bloei komen.  

Voorzitter, elke organisatie ontwikkelt zich in fasen. Om de ontwikkeling van die organisatie in goede banen te leiden is het van belang de echte vragen van de tijdgeest te herkennen.

De voorspelbaarheid van de begroting, het weerstandsvermogen, de inkoop en aanbestedingentrajecten binnen de BOH zijn binnen Opkoers uitgebreid besproken, wij vragen uw college aan deze onderwerpen nog meer aandacht te besteden. Veel meer dan tot nu toe het geval is.

Het is OpKoers duidelijk geworden dat er veel zorg en kennis is voor de onderdelen, maar wie is er van het geheel? De samenstelling van het Algemeen bestuur, vier DB leden en drie AB leden, getuigt in onze beleving niet van een democratische benadering en onze veelgeroemde transparantie. Graag nog eens een verheldering hoe u daar in de nabije toekomst mee om gaat. In onze perceptie kan het niet zo zijn dat het DB op cruciale momenten het organisatiesysteem domineert.

Feitelijk gaat het hierom: bij belangrijke beslissingen krijgen de drie leden van het AB krijgen geen voet aan de trapper als het DB unaniem is. Legt u dat nog eens uit.

Tot slot voorzitter, de gedachte dat we in de politiek steeds meer consensus zullen krijgen is een gedachte die eigenlijk a-politiek is. Die gedachte overkwam ons tevens bij de tekst bij de inleiding van het stuk waarbij het college de raad adviseert geen zienswijze in te dienen, gelukkig wordt het niet verboden.

Of de vorming van de BOH een groot succes of een historische vergissing gaat worden zal over enige tijd duidelijk worden. Tot die tijd doen wij het nog even met onbegrip ten aanzien van de vraag geen zienswijze in te willen dienen.