Oprichting van OpKoers.nu

9 december 2005 werd, ten overstaande van notaris Bulthuis van Vechtstede Notarissen in Hardenberg, de oprichtingsakte gepasseerd van OpKoers.nu. Hiermee was de nieuwe (politieke) vereniging een feit en kon aansluitend de officiële inschrijving bij de Kamer van Koophandel plaatsvinden.

Daarmee werd voldaan aan de officiële voorwaarden om de nieuwe politieke partij aan te melden bij de gemeente, zodat deze kan deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006. Het was vrijdag - letterlijk en figuurlijk - vijf voor twaalf toen de heer Jan Snijder, ambtenaar van de afdeling burgerzaken in de gemeente Hardenberg, de aanvraag in ontvangst kon nemen. De laatste dag van inlevering was 11 december, maar omdat die datum in het weekend valt was deze vrijdag de uiterste inleverdatum. Vandaar ook dat heer Snijder de aanvraag direct in bewerking nam en de inschrijving ook ambtelijk afrondde. Dankzij de voortvarende medewerking van zowel Vechtstede notarissen, de Kamer van Koophandel in Zwolle als de Gemeente Hardenberg is het gelukt om binnen enkele dagen de nieuwe politieke partij OpKoers.nu een officiële status te verlenen.

 

notaris4362.jpg
notaris4367.jpg
notaris4368.jpg
notaris4371.jpg