Raadsperiode 2022-2026

 Begrotingsraad.

Tijdens de raadsvergadering van 8 november 2022 heeft de gemeenteraad van Hardenberg de begroting 2023 definitief vastgesteld.
Met 32 stemmen voor en 1 stem tegen werd de begroting aangenomen.
De voorstellen voor aanvullend budget werden unaniem aangenomen. Met moties en amendementen werden verschillende wijzigingen en aanpassingen voorgesteld.
Zo komt er bijvoorbeeld een noodfonds voor 5 miljoen euro voor inwoners, verenigingen en maatschappelijke instellingen.
Dit noodfonds is er voor de problemen door de gestegen energiekosten.
OpKoers.nu heeft deze motie en amendement samen met de overige part
ijen in de raad ingediend en is unaniem aangenomen.