Hengelsporters

Hengelsporters hebben ook recht op een locatie om hun sport te beoefenen.


Binnen de gemeente Hardenberg zijn diverse waterpartijen waar gevist mag worden. Sportvisserij Oost-Nederland huurt de visrechten van bijna alle wateren in de Gemeente Hardenberg en/of het Waterschap Vechtstromen. Het beheer en onderhoud van de waterkanten is niet afgestemd op de hengelsport. De laatste jaren zijn de wateren in de gemeente Hardenberg steeds minder goed toegankelijk voor vissers. Vooral de toenemende hoeveelheid planten in en rond de wateren zorgen ervoor dat vissers op steeds minder plekken terecht kunnen om vis te vangen. Ook de hengelsporters hebben recht op een locatie om hun sport te beoefenen. Wij willen als OpKoers.nu graag de hengelsport steunen en wij zien graag het beheersplan van HSV de Dobber en HSV De Brasem uitgevoerd worden.

Speerpunt: Baalder


Hart voor Baalder

In de jaren 70 en 80 werd op de plaats van de buurtschap Baalder in Hardenberg een nieuwbouwwijk gebouwd. Deze wijk ligt tussen de spoorweg Zwolle - Emmen en de Vecht. Veel van de oorspronkelijke bebouwing is hierbij verloren gegaan. In de wijk staat nog wel een boerderij die dienstdoet als wijkcentrum en kinderboerderij. De wijk heeft meerdere basisscholen, een sporthal en een supermarkt. Die supermarkt is in 2017 gesloten en staat leeg. Met het vertrek van die winkel is ook het hart van Baalder verdwenen. OpKoers.nu beseft dat de gemeentelijke mogelijkheden beperkt zijn maar wil zich inzetten om het hart van Baalder nieuw leven in te blazen. 

aandachtpunten wegen en kruisingen in Dedemsvaart

Eén van onze aandachtspunten in Dedemsvaart

In ons verkiezingsprogramma staat dat wij veilige wegen willen voor alle weggebruikers. Dat dit in de praktijk lastig blijkt voor onze gemeente staat voor ons wel vast. Hier ziet u al een paar voorbeelden van situaties die echt voor niemand veilig zijn. Deze wegversmallingen zijn in onze ogen levensgevaarlijk, belemmeren de doorstroming en maken alles onoverzichtelijk. Wat wij al helemaal niet begrijpen is dat in deze situatie totaal geen rekening wordt gehouden met fietsers. Voor hetzelfde gemak hadden ze er een fietsstrook langs gelegd.

Daarnaast ziet u foto`s van twee welbekende kruisingen in Dedemsvaart, die wat ons betreft ook direct aangepakt mogen worden. Ze zijn onoverzichtelijk, onhandig, onveilig, creëren een slechte doorstroming en daarnaast zijn ze heel slecht voor schokbrekers. Het is zelfs een risico voor wandelaars om hier normaal langs te lopen, ondanks dat ze voorrang zouden moeten krijgen van al het overige verkeer. 

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van verkeerssituaties en kruispunten in Dedemsvaart die aangepast moeten worden. Als het aan OpKoers.nu ligt zijn deze en vele andere gevaarlijke situaties snel verleden tijd en worden deze aangepast in samenspraak met omwonenden, betrokkenen en Plaatselijk Belang met veiligere en beter passende alternatieven.  

Wilt u ook een verkeersveilig Dedemsvaart? Stem dan op 21 maart op OpKoers.nu, de enige lokale partij van de Gemeente.

Het Haventje

Net na de eeuwwisseling werd het Haventje in het centrum van Hardenberg feestelijk geopend, uitgegraven op de kop van de Gedempte Haven. Het moest Hardenberg en Heemse verbinden en het zilveren lint de Vecht geheten een prominente plaats geven in de Koopstad aan de Vecht. Sinterklaas was het eerste slachtoffer van de verzanding van het Haventje, de Goedheiligman werd met kunst en vliegwerk aan de wal gehesen. In 2009 werd er nog 1000 kuub zand uit het Haventje gebaggerd en toen stierf het gekoesterde pareltje aan de Vecht een stille dood. Dat vindt OpKoers.nu een gemiste kans, sterker nog: doodzonde. Juist nu recreatievaart op de Vecht mogelijk wordt is het volgens ons ‘Alle hens aan dek’ om te profiteren van nieuwe kansen!  

Speerpunt: Kinderen,computers en buitenspelen.

Kinderen, computers en buitenspelen

Veel kinderen groeien tegenwoordig op in een wereld waar de hele dag beeldschermen lonken: televisie, computer, games, mobieltjes. Allemaal activiteiten die kinderen vragen om te zitten en binnen te blijven in plaats van te bewegen en buiten te spelen. De gevolgen blijven niet uit. Uit diverse onderzoeken blijkt dat kinderen op grote schaal lijden aan overgewicht,  in een sociaal isolement terechtkomen en veel minder fit zijn. 

De verantwoordelijkheid om kinderen meer te laten bewegen en buiten te spelen ligt natuurlijk  bij de ouders. Maar OpKoers.nu vindt dat er ook voor de gemeente een belangrijke rol weggelegd is om bewegen en buitenspelen  te stimuleren.  Er zijn een heleboel leuke initiatieven te bedenken om dit te doen, zoals de Bikkelclub in Heemse (van De Stuw)  of het speelnatuurpad  Bas de Das bij Oud Avereest. Je kunt ook scholen financieel de mogelijkheid geven om gebruik te maken van Johan Cruyff Foundation  “Schoolplein 14”.  Allemaal  initiatieven die door de hele gemeente uitgerold kunnen worden.

Een andere rol waarin de gemeente faciliterend kan zijn is gewoon ruimte maken voor buitenspelen en kinderen zelf ideeën laten aandragen voor de inrichting van de speeltuinen. Ook zou het vast beleid moeten worden om periodiek op scholen (door de gemeente) informatieavonden te organiseren over voor- en nadelen smartphone/tabletgebruik en cyberpesten.

Gek eigenlijk dat wij de enige partij zijn die dit zo in hun verkiezingsprogramma hebben staan.  Wij hopen dan ook dat u dit meeneemt op 21 maart tijdens uw beslissing in het stemhokje.       

Hondenspeelveldjes

 

Een van onze wensen bij  OpKoers.nu is het afschaffen van die vervelende hondenbelasting. Wij strijden hier al een tijdje voor. Hier is kennelijk een lange adem voor nodig, want  veel andere partijen vinden dit niet zo`n belangrijk onderwerp. Wat veel mensen ook vaak niet weten is  dat het geld naar de ‘Algemene middelen’ van de gemeente kas vloeit en er dus helemaal niks speciaals mee gedaan wordt voor de betaler van deze belastingen.  Dat strookt niet helemaal, vinden wij.

Ons idee is en blijft afschaffen van de hondenbelasting, maar zolang dit niet gebeurt mag er van ons wel eens wat terug gedaan worden voor alle hondeneigenaren.  Zo hebben wij het idee opgevat om met dat belastinggeld  de bestaande uitlaatstroken veiliger te maken en eventueel uit te breiden en we willen er hondenspeelveldjes en losloopgebieden  in de gemeente mee realiseren. 

OpKoers.nu zal altijd in het belang van de burger  handelen en wij denken dat hier iedereen bij gebaat is.  Om dit allemaal mogelijk te maken, hebben wij wel uw steun nodig. Dus vergeet niet 21 maart op OpKoers.nu te stemmen.