*    klik op onderstaande link voor het verkiezingsprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                            verkiezingsprogramma_OpKoers.nu 2022-2026.pdf         

                                                                                                                                                                                   

                                                                                   
                              

Lokale politiek zonder omwegen

 

Uitnodiging OpKoers.nu


Marielle Giethoorn
Linda kiest OpKoers.nu !


Linda kiest haar koers

Zaterdag 3 april maakte Linda Verschuur bekend dat zij haar lidmaatschap van 50PLUS had opgezegd. Dit heeft gevolgen voor haar raadslidschap in de gemeente Hardenberg want zij heeft besloten om haar zetel mee te nemen. "Ik ben me ervan bewust dat dit voor sommige mensen hard of raar overkomt. Het enige wat ik met u kan delen is dat dit niet zomaar een besluit is. De reden dat ik 50PLUS verlaat is de verstoorde verstandhouding binnen de 50PLUS fractie in Hardenberg. De wens om nog tot elkaar te komen is voor mij te laat. De laatste jaren hebben er een aantal gesprekken plaats gevonden en dat heeft een bepaalde verstandhouding niet veranderd, ik ga hier inhoudelijk niet verder op in, aldus Linda. Mensen die mij goed kennen weten dat ik niet over een nacht ijs ga. Ik neem niet zomaar een beslissing. U zult zich vast afvragen en hoe nu verder? Ik kan u mededelen dat ik niet als onafhankelijk raadslid verder ga, de zetel niet wordt ingeleverd en niet aansluit bij een landelijke lokale partij. Het zal u vast niet ontgaan zijn wat er de laatste weken in Den Haag is gebeurd, het vertrouwen in de landelijke politieke partijen is er niet beter op geworden. Ik ben klaar met het gekonkel tussen de landelijke partijen en relatiebanden en heb daarom besloten om mij te richten op een lokale partij. In de gemeente Hardenberg is dit de partij Opkoers.nu. Een lokale partij, die voortgekomen is en geworteld is in de plaatselijke samenleving van gemeente Hardenberg, met hart voor lokale belangen. Lokale politiek zonder omwegen is hun slogan en daar kan ik me goed in vinden.

Welkom

“Linda is van harte welkom bij OpKoers.nu,” laat fractievoorzitter Annie Kelder weten. “We weten hoe ze werkt, wij zijn blij dat ze nu lid van onze partij is. ”Zij gaat als volwaardig fractielid meedraaien en ook een aantal ‘portefeuilles’ onder haar hoede krijgen. Het aantal vrouwen binnen de fractie wordt met de komst van Linda verdubbeld en dat is mooi meegenomen. Bovendien heb ik echt de indruk dat ze goed bij OpKoers.nu past ik verheug op de samenwerking met haar.  


wethouder Jan ten Kate wordt Burgemeester in Staphorst

 Jan wij wensen je veel  succes en we bedanken je voor de goede samenwerking !

Eind 2018 kwam Jan ten Kate als wethouder van de gemeente De Wolden naar Hardenberg om Falco Bruinsma op te volgen als wethouder voor de lokale partij OpKoers.nu.

In april 2021 werd Jan ten Kate benoemd tot burgemeester van Staphorst en neemt op 14 mei afscheid van Hardenberg.

Een gemeente waar hij een goed gevoel aan overhoudt, met name de samenwerking met college, raad, ambtenaren en vooral de inwoners. Jan zijn credo was: als er iets is; erop af. Niet afwachten en dat werd gewaardeerd. Jan was een wethouder die graag tussen de mensen was.

Maar onze wethouder kreeg de kans om zijn ambitie en jongensdroom waar te maken, burgemeester van Staphorst gelegen in het Reestdalgebied, zijn geboortegrond. Zo’n kans komt maar een keer langs, als OpKoers.nu begrijpen wij zijn keuze en we wensen hem en zijn vrouw veel succes en bedanken hem voor een fijne samenwerking.  

Jan ten Kate, opvolger van Falco Bruinsma

In de afgelopen periode heeft OpKoers.nu naar een opvolger voor onze wethouder Falco Bruinsma gezocht.
In onze zoektocht naar iemand met ruime bestuurlijke ervaring en iemand die bij OpKoers.nu, de lokale partij van Hardenberg, past hebben wij inmiddels iemand gevonden in de persoon van Jan ten Kate.

Jan ten Kate(54) is nu nog wethouder in gemeente De Wolden voor de partij Gemeentebelangen, ook een lokale partij.
Hij begon zijn politieke carrière in 2002 als raadslid voor Gemeentebelangen. In 2006 werd hij fractievoorzitter en is sinds 2010 wethouder in de Wolden.
Jan ten Kate: "na een mooie bestuurlijke carrière in de Wolden, ga ik met veel plezier aan de slag in de gemeente Hardenberg. Ik ken het gebied en de mensen die er wonen en werken al goed. De ambities van de gemeente Hardenberg kan ik onderschrijven. Ik wil bijdragen aan de ontwikkeling van de gemeente Hardenberg, en de verbinding maken tussen economische groei en het stedeijk gebied enerzijds, en de opgaven die we zien op het platteland anderzijds."

Wij hebben alle vertrouwen in Jan ten Kate als wethouder voor OpKoers.nu in het college van B&W van Hardenberg.