*    klik op onderstaande link voor het verkiezingsprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                            verkiezingsprogramma_OpKoers.nu 2022-2026.pdf         

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                     

                                                                                                      
    


 
                                                                                   
    

Lokale politiek zonder omwegen

 

wethouder Jan ten Kate wordt Burgemeester in Staphorst

 Jan wij wensen je veel  succes en we bedanken je voor de goede samenwerking !

Eind 2018 kwam Jan ten Kate als wethouder van de gemeente De Wolden naar Hardenberg om Falco Bruinsma op te volgen als wethouder voor de lokale partij OpKoers.nu.

In april 2021 werd Jan ten Kate benoemd tot burgemeester van Staphorst en neemt op 14 mei afscheid van Hardenberg.

Een gemeente waar hij een goed gevoel aan overhoudt, met name de samenwerking met college, raad, ambtenaren en vooral de inwoners. Jan zijn credo was: als er iets is; erop af. Niet afwachten en dat werd gewaardeerd. Jan was een wethouder die graag tussen de mensen was.

Maar onze wethouder kreeg de kans om zijn ambitie en jongensdroom waar te maken, burgemeester van Staphorst gelegen in het Reestdalgebied, zijn geboortegrond. Zo’n kans komt maar een keer langs, als OpKoers.nu begrijpen wij zijn keuze en we wensen hem en zijn vrouw veel succes en bedanken hem voor een fijne samenwerking.  

Linda kiest OpKoers.nu !


Linda kiest haar koers

Zaterdag 3 april maakte Linda Verschuur bekend dat zij haar lidmaatschap van 50PLUS had opgezegd. Dit heeft gevolgen voor haar raadslidschap in de gemeente Hardenberg want zij heeft besloten om haar zetel mee te nemen. "Ik ben me ervan bewust dat dit voor sommige mensen hard of raar overkomt. Het enige wat ik met u kan delen is dat dit niet zomaar een besluit is. De reden dat ik 50PLUS verlaat is de verstoorde verstandhouding binnen de 50PLUS fractie in Hardenberg. De wens om nog tot elkaar te komen is voor mij te laat. De laatste jaren hebben er een aantal gesprekken plaats gevonden en dat heeft een bepaalde verstandhouding niet veranderd, ik ga hier inhoudelijk niet verder op in, aldus Linda. Mensen die mij goed kennen weten dat ik niet over een nacht ijs ga. Ik neem niet zomaar een beslissing. U zult zich vast afvragen en hoe nu verder? Ik kan u mededelen dat ik niet als onafhankelijk raadslid verder ga, de zetel niet wordt ingeleverd en niet aansluit bij een landelijke lokale partij. Het zal u vast niet ontgaan zijn wat er de laatste weken in Den Haag is gebeurd, het vertrouwen in de landelijke politieke partijen is er niet beter op geworden. Ik ben klaar met het gekonkel tussen de landelijke partijen en relatiebanden en heb daarom besloten om mij te richten op een lokale partij. In de gemeente Hardenberg is dit de partij Opkoers.nu. Een lokale partij, die voortgekomen is en geworteld is in de plaatselijke samenleving van gemeente Hardenberg, met hart voor lokale belangen. Lokale politiek zonder omwegen is hun slogan en daar kan ik me goed in vinden.

Welkom

“Linda is van harte welkom bij OpKoers.nu,” laat fractievoorzitter Annie Kelder weten. “We weten hoe ze werkt, wij zijn blij dat ze nu lid van onze partij is. ”Zij gaat als volwaardig fractielid meedraaien en ook een aantal ‘portefeuilles’ onder haar hoede krijgen. Het aantal vrouwen binnen de fractie wordt met de komst van Linda verdubbeld en dat is mooi meegenomen. Bovendien heb ik echt de indruk dat ze goed bij OpKoers.nu past ik verheug op de samenwerking met haar.  


Nieuwsbrief OpKoers.nu


1-12-2020

Dit is dan de eerste nieuwsbrief van OpKoers.nu

Corona, Covid 19 speelt ons parten om u allemaal te bereiken, we vergaderen vanaf oktober digitaal, we moeten daarnaast kijken hoe we dit verder uit gaan werken en vonden dat een nieuwbrief een van de mogelijkheden was om U ook mee te laten doen.

We gaan hiermee een nieuwe vorm aan om u op de hoogte te houden wat we doen, zeker met de gemeenteraadsverkiezingen (16-3-2022) in het vooruitzicht.

Hebt u vragen of opmerkingen, zend ze naar info@opkoers.nu wij kunnen dan contact met u opnemen of er in de volgende nieuwsbrief aandacht aan geven. Wij zijn dan ook voornemens om vanaf nu regelmatig een nieuwsbrief uit te laten gaan.

Agenda van de fractie in november/december 2020

Oriënterende ronde : 24 november, digitaal
Waarbij de volgende onderwerpen aan de orde zijn geweest, en als bespreekstuk op de raadsagenda van 1 december staan:

-   Visie jongerenwerk 2020-2023
-   Vaststellen economische koers gemeente Hardenberg
-   Bestemmingsplanherziening kleine windmolens

Raad: op 1 december is er weer een raadsvergadering , de agenda is op dit moment beschikbaar via het raadsinformatiesysteem gemeente Hardenberg. Wanneer u deze voorstellen wilt lezen kan dit op het raadsinformatie systeem gemeente Hardenberg.

Mocht u eens met ons mee willen discussiëren dan kan dat , meld je je dan wel even aan, want er zijn op dit moment een aantal maatregelen waar wij ons aan moeten houden.

Het bestuur heeft digitaal vergadert op 30 november.
Hier zijn de volgende punten aan de orde:
- hoe gaan we de algemene ledenvergadering organiseren, welke datums gaan we hiervoor plannen.
-tijdslijn naar de verkiezingen in 2022.

IN DE MEDIA:

In de toren wordt een stelling behandeld dit keer is de stelling:

Dieren zouden alleen in hun eigen omgeving te zien moeten zijn. Daarom evenementen met dieren ontmoedigen en strenge regels over dierenwelzijn opnemen in vergunningen.

Onze reactie zal de volgende zijn:

In de landelijke wetgeving is vastgelegd dat vanaf 15 september 2015 het in Nederland verboden is om op te treden of rond te reizen met wilde circusdieren. De huisvesting, verzorging, trainingsmethoden en het transport van dieren in circussen laat vaak veel te wensen over. Daarnaast mag u ook geen wilde zoogdieren gebruiken voor bijvoorbeeld: feesten of evenementen; optredens bij particulieren thuis: het maken van reclames, films of televisieprogramma's: optredens in pretparken en meelopen in optochten. Als lokale partij is OpKoers.nu geen voorstander van overbodige regelzucht of symboolpolitiek waar geen enkel dier beter van wordt.

Daarn de vraag van de toren voor een terugblik en een vooruitblik van OpKoers.nu. Hier wordt al aan gewerkt, de volgende nieuwsbrief mag u eind december van ons verwachten,

Het bestuur en fractie OpKoers.nu

secretaris OpKoers.nu
Nooike KloekhorstNog niet normaal


OpKoers.nu

Vanaf maart dit jaar waren we gedwongen om de fractievergaderingen te beperken tot de fractieleden en wethouder ( samen 6 personen) en 1,5 meter afstand van elkaar. Het was niet ideaal want we willen graag zoveel mogelijk mensen betrekken bij ons werk.

We hadden hoop dat het van voorbijgaande aard zou zijn, wie niet?
Nu blijkt dat de beperkingen langer gaan duren gaan we het op een andere manier doen.

We vergaderen 31 augustus in zaal Mulder aan de Gramsbergerweg 68 in Baalder. Ook bij meer dan zes kan daar de 1,5 meter in acht worden genomen.

Wilt u komen en meedoen, dan graag opgeven: info@opkoers.nu of 06-17946540. 

Graag tot ziens,

Namens de fractie, Annie, Eddy, Cees , Alex en Wim.


Bijeenkomst OpKoers.nu

Op 28 oktober houd OpKoers.nu een bijeenkomst, die voor iedereen toegankelijk is.

OpKoers.nu nodigt u uit voor een bijeenkomst op maandag 28 oktober om 20.00 uur in Zaal Mulder in Baalder.


Drs. Jan Willem Wiggers,waarnemend burgemeester als opvolger van Peter Snijders , vertelt over zijn werk als burgervader van Hardenberg.

Verder deze avond zal Riet Muller en wethouder Jan ten Kate, ingaan op de kernen-en dorpenparticipatie. 

Riet Muller is adviseur kernen-en dorpenparticipatie en contactpersoon voor alle kernen, dorpen en initatieven in de gemeente De Wolden. Zij wijst de weg in het gemeentehuis en koppelt mensen en initiatieven.


Het bestuur van OpKoers.nu heet u van harte welkom en zorgt, naast koffie en thee , voor een hapje en een drankje.

Graag tot ziens op maandagavond 28 oktober 2019!

Jan ten Kate, opvolger van Falco Bruinsma

In de afgelopen periode heeft OpKoers.nu naar een opvolger voor onze wethouder Falco Bruinsma gezocht.
In onze zoektocht naar iemand met ruime bestuurlijke ervaring en iemand die bij OpKoers.nu, de lokale partij van Hardenberg, past hebben wij inmiddels iemand gevonden in de persoon van Jan ten Kate.

Jan ten Kate(54) is nu nog wethouder in gemeente De Wolden voor de partij Gemeentebelangen, ook een lokale partij.
Hij begon zijn politieke carrière in 2002 als raadslid voor Gemeentebelangen. In 2006 werd hij fractievoorzitter en is sinds 2010 wethouder in de Wolden.
Jan ten Kate: "na een mooie bestuurlijke carrière in de Wolden, ga ik met veel plezier aan de slag in de gemeente Hardenberg. Ik ken het gebied en de mensen die er wonen en werken al goed. De ambities van de gemeente Hardenberg kan ik onderschrijven. Ik wil bijdragen aan de ontwikkeling van de gemeente Hardenberg, en de verbinding maken tussen economische groei en het stedeijk gebied enerzijds, en de opgaven die we zien op het platteland anderzijds."

Wij hebben alle vertrouwen in Jan ten Kate als wethouder voor OpKoers.nu in het college van B&W van Hardenberg.

Falco Bruinsma stopt als wethouder voor OpKoers.nu

Falco Bruinsma stopt vanwege gezondheidsredenen als wethouder van de gemeente Hardenberg.

OP 17 mei werd Falco geinstalleerd als wethouder namens OpKoers.nu Sinds oktober is Falco afwezig door ziekte. Zijn lichamelijke klachten zijn zodanig dat hij heeft moeten besluiten te stoppen als wethouder.

"Na de verkiezingen is mij de kans geboden om onze inwoners en de gemeente te vertegenwoordigen als wethouder.Bij het uitoefenen van deze mooie baan, kon ik rekenen op de volledige steun van mijn eigen partij OpKoers.nu. Helaas kan ik dat niet zeggen over mijn gezondheid. Wethouder zijn is topsport. Mijn lichamelijke klachten maken het voor mij onmogelijk om de functie van wethouder langdurig en voor de volle honderd procent op een goede manier in te vullen. Het  besluit om te stoppen als wethouder is mij niet licht gevallen, maar is in het belang van de gemeente en onze inwoners. Ik wil iedereen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ook wil ik de gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie bedanken voor de goede en constructieve samenwerking."

Falco heeft inmiddels formeel zijn ontslag ingediend bij de gemeenteraad. Zijn ontslag gaat in als zijn opvolger aan de slag gaat.

Falco Bruinsma is met veel enthousisme namens OpKoers.nu aan de slag gegaan als wethouder, met de ambitie om de functie van wethouder langdurig en voor de volle honderd procent op een goede manier in te vullen. OpKoers.nu vind het bijzonder verdrietig voor Falco en zijn gezin,  maar wij respecteren zijn besluit.

12 november ledenvergadering OpKoers.nu
Op maandagavond 12 november hebben we de openbare ledenvergadering gehouden van OpKoers.nu in zaal Mulder te Baalder.


Na een kort huishoudelijk gedeelte, waar het bestuur een aantal mededelingen voor de leden melde,  stond de gastransitie op de agenda.

Rudi  Reinders vanINTUHome uit Gramsbergen heeft ons laten zien wat er voor mogelijkheden zijn op het gebied van gastransitie en alternatieve brandstoffen. Kijk ook op: www.intuhome.nl
Hierna was er volop gelegenheid  om vragen te stellen en te discussiëren onder het genot van een drankje en een hapje.

Het was voor ons een niet alleen een leerzame maar ook een gezellige avond,

Bedankt Rudi Reinders voor je uitleg!


Installatie 3 nieuwe raadsleden

Er zijn 3 nieuwe raadsleden geinstalleerd te weten: Erika Kloekhorst ( Pvda)  Alex Bakker  ( OpKoers.nu) Arjen Roelofs(CDA)

Burgemeester Snijder installeerd de 4 wethouders

Burgemeester Snijders installeerd de 4 wethouders:

Alwin te Rietstap (CU)

Gitta Luiten (PvdA)

Falco Bruinsma (OpKoers.nu)

Martijn Breukelman (CDA)


OpKoers.nu--Kiezers Bedankt!!!

Beste kiezers van OpKoers.nu Super bedankt!

Een ontzettend goede uitslag dankzij jullie!! 5 zetels.

Een boodschap van de kiezer aan de gemeente dat lokale politiek er toe doet!

Wij gaan de komende 4 jaar ontzettend hard voor jullie strijden in de gele ananas.

Wij zijn er voor jullie!

Namens alle leden van OpKoers.nu 

                        

Speerpunt: Baalder

Hart voor Baalder

In de jaren 70 en 80 werd op de plaats van de buurtschap Baalder in Hardenberg een nieuwbouwwijk gebouwd. Deze wijk ligt tussen de spoorweg Zwolle - Emmen en de Vecht. Veel van de oorspronkelijke bebouwing is hierbij verloren gegaan. In de wijk staat nog wel een boerderij die dienstdoet als wijkcentrum en kinderboerderij. De wijk heeft meerdere basisscholen, een sporthal en een supermarkt. Die supermarkt is in 2017 gesloten en staat leeg. Met het vertrek van die winkel is ook het hart van Baalder verdwenen. OpKoers.nu beseft dat de gemeentelijke mogelijkheden beperkt zijn maar wil zich inzetten om het hart van Baalder nieuw leven in te blazen. 

Speerpunt: de Markt


Meer reuring


Zo rustig als op de foto is het niet vaak op de Markt in Hardenberg, gelukkig maar. En toch is het niet geworden wat we allemaal gehoopt hadden. Ondanks alle goede bedoelingen doet het nog steeds wat koud aan. Het moet gezegd worden als er evenementen zijn is het er goed toeven maar op een doordeweekse dag is het nog niet je van het. Volgens een aantal ‘gezelligheid deskundigen’ van OpKoers.nu moet daar op eenvoudige wijze wat aan te verbeteren zijn. Hebben jullie ook goede ideeën? Laat het ons weten!

Speerpunt: Hengelsport


Hengelsporters hebben ook recht op een locatie om hun sport te beoefenen.

Binnen de gemeente Hardenberg zijn diverse waterpartijen waar gevist mag worden. Sportvisserij Oost-Nederland huurt de visrechten van bijna alle wateren in de Gemeente Hardenberg en/of het Waterschap Vechtstromen. Het beheer en onderhoud van de waterkanten is niet afgestemd op de hengelsport. De laatste jaren zijn de wateren in de gemeente Hardenberg steeds minder goed toegankelijk voor vissers. Vooral de toenemende hoeveelheid planten in en rond de wateren zorgen ervoor dat vissers op steeds minder plekken terecht kunnen om vis te vangen. Ook de hengelsporters hebben recht op een locatie om hun sport te beoefenen. Wij willen als OpKoers.nu graag de hengelsport steunen en wij zien graag het beheersplan van HSV de Dobber en HSV De Brasem uitgevoerd worden.

Speerpunt: Windmolens

Windmolens draaien niet op wind, maar op subsidie.

 

Wij hebben het nooit onder stoelen of banken geschoven dat OpKoers.nu tégen grootschalige windmolenparken zijn in onze gemeente. Wij zijn absoluut voor duurzaamheid, maar wij hebben best veel moeite met windmolens op ons grondgebied. Hieronder hebben wij een aantal punten neergezet waarom wij erop tegen zijn:

1.     Wij denken dat windmolens op zee gebouwd moeten worden. Hier heeft niemand last van ze en zijn ze ook een stuk efficiënter en goedkoper, omdat de wind veel harder waait op zee. Om die reden worden windmolens bij ons minimaal 80 meter hoog gebouwd, omdat ze anders te weinig wind vangen. Zulke hoge windmolens zijn pure zicht- en landschapsvervuiling. Wij geloven dat niemand ze graag in hun achtertuin wil hebben staan.

2.     Een misschien minder bekende reden waarom wij tegen zijn, is dat windmolens nog steeds op subsidie draaien. Deze subsidie wordt door u betaald door middel van de energiebelasting op uw maandelijkse stroom- en gasrekening.

3.     De enige die wel beter worden van windenergie zijn maar drie partijen: de windmolenfabrikant, de investeringsmaatschappijen en de grondeigenaar waarop de molen staat. U staat niet in dit rijtje. Mocht u graag deze groene windenergie willen gebruiken, dan moet u daar apart nog eens voor betalen.

Wij stemmen en handelen alleen maar in het belang van de inwoners van deze gemeente en zoals u hierboven kunt lezen zit er volgens ons echt geen enkel voordeel aan.

Speerpunt: Het haventje


Net na de eeuwwisseling werd het Haventje in het centrum van Hardenberg feestelijk geopend, uitgegraven op de kop van de Gedempte Haven. Het moest Hardenberg en Heemse verbinden en het zilveren lint de Vecht geheten een prominente plaats geven in de Koopstad aan de Vecht. Sinterklaas was het eerste slachtoffer van de verzanding van het Haventje, de Goedheiligman werd met kunst en vliegwerk aan de wal gehesen. In 2009 werd er nog 1000 kuub zand uit het Haventje gebaggerd en toen stierf het gekoesterde pareltje aan de Vecht een stille dood. Dat vindt OpKoers.nu een gemiste kans, sterker nog: doodzonde. Juist nu recreatievaart op de Vecht mogelijk wordt is het volgens ons ‘Alle hens aan dek’ om te profiteren van nieuwe kansen!  

Kandidatenlijst

 

Annie Kelder opnieuw lijstaanvoerder

Tijdens de algemene ledenvergadering hebben de leden van OpKoers.nu (de lokale  politieke partij van de gemeente Hardenberg) Annie Kelder uit Radewijk gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezing in maart 2018. Annie, de huidige fractievoorzitter, is geen onbekende in politiek Hardenberg. Ook in 2004 en 2008 voerde zij de lijst aan als mede oprichter van de lokale politieke partij. Zij wordt gevolgd door Eddy Geesink uit Hardenberg. Eddy is al jarenlang betrokken bij OpKoers.nu maar staat voor het eerst op een direct verkiesbare plaats. Nummer drie is Wim Kloekhorst uit Hardenberg, inmiddels een oudgediende maar bezig met zijn tweede jeugd bij OK.nu. Nummer vier is Falco Bruinsma uit Dedemsvaart de 31-jarige voorzitter van OPKoers.nu wordt door de partij gezien als de coming man. Hij heeft zijn stempel gedrukt op het verkiezingsprogramma en is de eerste vertegenwoordiger vanuit Dedemsvaart. Cees Pieper uit Hardenberg, ook een man van het eerste uur staat op 5 gevolgd voor Gerrit Hakkers uit Collendoorn op plaats 6. De lijst wordt aangevuld met op 7 Alex Bakker uit Hardenberg, 8 Ina Drenten-Otten uit Radewijk, 9 Nick Strijker uit Dedemsvaart, 10 Henk Koers Hardenberg, 11 Jan Veenaas Hardenberg en op 12 Jessica Kremer-Frijling ook uit Hardenberg. Met deze lijst van twaalf kandidaten denkt OpKoers.nu een representatieve lijst te hebben waarbij zij haar slogan: Lokale politiek zonder omwegen voor de komende vier jaar waar kan maken. Maar het laatste woord is uiteraard aan de kiezer aan u dus.

 

Voor meer informatie: Annie Kelder  0523-216 265 of 06-17946540

Speerpunt : Jeugd

Kinderen, computers en buitenspelen

Veel kinderen groeien tegenwoordig op in een wereld waar de hele dag beeldschermen lonken: televisie, computer, games, mobieltjes. Allemaal activiteiten die kinderen vragen om te zitten en binnen te blijven in plaats van te bewegen en buiten te spelen. De gevolgen blijven niet uit. Uit diverse onderzoeken blijkt dat kinderen op grote schaal lijden aan overgewicht,  in een sociaal isolement terechtkomen en veel minder fit zijn. 

De verantwoordelijkheid om kinderen meer te laten bewegen en buiten te spelen ligt natuurlijk  bij de ouders. Maar OpKoers.nu vindt dat er ook voor de gemeente een belangrijke rol weggelegd is om bewegen en buitenspelen  te stimuleren.  Er zijn een heleboel leuke initiatieven te bedenken om dit te doen, zoals de Bikkelclub in Heemse (van De Stuw)  of het speelnatuurpad  Bas de Das bij Oud Avereest. Je kunt ook scholen financieel de mogelijkheid geven om gebruik te maken van Johan Cruyff Foundation  “Schoolplein 14”.  Allemaal  initiatieven die door de hele gemeente uitgerold kunnen worden.

Een andere rol waarin de gemeente faciliterend kan zijn is gewoon ruimte maken voor buitenspelen en kinderen zelf ideeën laten aandragen voor de inrichting van de speeltuinen. Ook zou het vast beleid moeten worden om periodiek op scholen (door de gemeente) informatieavonden te organiseren over voor- en nadelen smartphone/tabletgebruik en cyberpesten.

Gek eigenlijk dat wij de enige partij zijn die dit zo in hun verkiezingsprogramma hebben staan.  Wij hopen dan ook dat u dit meeneemt op 21 maart tijdens uw beslissing in het stemhokje.       

Ledenvergadering en nieuwjaarsborrel 10 januari 2018

 Woensdag 10 januari,  opende voorzitter Falco Bruinsma de algemene ledenvergadering. Naast hem voor u links, zit de penningmeester Alex Bakker en rechts van hem zit de secretaris Cees Pieper
Tijdens deze vergadering is de kandidatenlijst voor OpKoers.nu gepresenteerd en het verkiezingsprogramma, waarin speerpunten zijn opgenomen waarvoor OpKoers.nu voor staat.
De leden waren allen van mening dat het er goed uitzag en konden dan ook akkoord gaan, zodat hierop geproost werd!

 

Tien jaar Opkoers.nu

Annie Kelder richtte samen met Max Westbroek, diens echtgenote Paulien en haar eigen man Henk in 2005 de politieke partij OpKoers.Nu op. Het uitgangspunt was: geen antipartij maar een partij voor boeren en burgers en tegen bureaucratie.

Woensdagavond 9 december werd het tienjarig bestaan van de partij gevierd. Uiteraard wierp het overlijden van Max Westbroek een schaduw op het jubileum. Annie Kelder keek als vrouw van het eerste uur terug op een turbulente start van de partij, in de laatste maand van 2005 moesten alle zeilen bijgezet worden om als nieuwe partij mee te kunnen doen aan de verkiezingen in maart 2006. Alle inspanningen werden echter beloond, OpKoers.Nu veroverde één zetel, in 2010 twee en in 2014 drie. Daar was ze blij mee, maar meer nog met de gegroeide partijcultuur, aldus Annie Kelder. Vervolgens werd Annie zelf in het zonnetje gezet door de partij voorzitter, met een fleurige bos bloemen en een oorkonde. Daarna werden er onder het genot van nog vele oude koeien uit de sloot gehaald zonder dat het de sfeer bedierf.

Lees verder...

Hengelsporters

Hengelsporters hebben ook recht op een locatie om hun sport te beoefenen.


Binnen de gemeente Hardenberg zijn diverse waterpartijen waar gevist mag worden. Sportvisserij Oost-Nederland huurt de visrechten van bijna alle wateren in de Gemeente Hardenberg en/of het Waterschap Vechtstromen. Het beheer en onderhoud van de waterkanten is niet afgestemd op de hengelsport. De laatste jaren zijn de wateren in de gemeente Hardenberg steeds minder goed toegankelijk voor vissers. Vooral de toenemende hoeveelheid planten in en rond de wateren zorgen ervoor dat vissers op steeds minder plekken terecht kunnen om vis te vangen. Ook de hengelsporters hebben recht op een locatie om hun sport te beoefenen. Wij willen als OpKoers.nu graag de hengelsport steunen en wij zien graag het beheersplan van HSV de Dobber en HSV De Brasem uitgevoerd worden.

Inloopsessies OpKoers.nu

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraads- verkiezingen. Wij als OpKoers.nu willen graag van u, inwoners van de gemeente Hardenberg, horen wat u belangrijk vindt in onze gemeente.

 

We ontmoeten u graag op één van onze fractieavonden. Tot ziens!

Liever een afspraak? Bel 0523-264495 of 216265