*    klik op onderstaande link voor het verkiezingsprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                            verkiezingsprogramma_OpKoers.nu 2022-2026.pdf         

                                                                                                                                                                                   

                                                                                   
                              

Lokale politiek zonder omwegen

 

Andere Koers

Andere koers

De partijen BBB, GL/PVDA, VVD en SGP besturen onze provincie vanaf 2023 aan de hand van het coalitieakkoord 'Schouder aan schouder'.

Met name voor onze gemeente waait de wind uit een andere hoek wat betreft de energietransitie. Voor ons als lokale partij is de zon ondergegaan en steekt de storm  op.

 

Pistool op de borst

Bij het vaststellen van de Regionale Energie Strategie moesten we als OpKoers.nu al een veer laten. Immers in de RES stond dat Hardenberg ook door windenergie stroom op moet wekken. Tot onze verbazing worden de RES afspraken tijdens het maken van de plannen eenzijdig door de provincie aangepast. Dit zou betekenen dat we veel meer elektriciteit uit wind moeten opwekken en dus meer windmolens of grotere windmolens (280 meter).  

 

Slikken of stikken

De provincie geeft aan dat in plaats van ons bod van 166 GWh windenergie, er nu ineens 235 GWh windenergie moet worden geproduceerd. Als we niet meegaan met dit voorstel komt de regie in de handen van de provincie en hebben we als gemeente helemaal geen invloed meer. De provincie heeft dan geen plafond aan het aantal GWh windenergie wat er in Hardenberg wordt geproduceerd. De provincie kan dan omgevingsvergunningen omzeilen waardoor windmolens bijna overal in onze gemeente kunnen worden gebouwd.  We denken dat we bij instemmen meer voor onze inwoners kunnen doen en erger kunnen voorkomen.

Lasten en lusten

Met dit plan krijgt Hardenberg dus wel de lasten, maar hoe zit het met de lusten? Wat gaat de provincie hier tegenoverstellen, een royale vergoeding voor groene initiatieven zou wel op zijn plaats zijn.

 

Als OpKoers.nu houden we vast aan: Lokaal eigendom minimaal 50%. Wij willen mede bepalen waar de eventuele windmolens komen. Hierbij willen we eerst kijken naar mogelijkheden voor windmolens op de bedrijventerreinen en ook willen we het windbos langs de N36 als serieuze optie meenemen. Waarborging dat het plaatsen van de winmolens niet ten koste gaat van gezondheid, leefgenot en leefklimaat. (denk hierbij aan afstand tussen de windmolens en woningen, slagschaduw en geluidsoverlast).

openbare ledenvergadering 14 maart


100 dagen wethouder

100 dagen Hardenberg

 

“Hoe bevalt het je in Hardenberg?” Deze vraag heb ik de afgelopen tijd vaak gekregen. Een mooie en gelukkig geen moeilijke vraag. Het is fijn om in deze gemeente te werken. Hardenberg is een gemeente waar mensen naar elkaar omzien en betrokken zijn op hun directe omgeving. Daarnaast is het een gemeente met sterke bedrijven, goede voorzieningen en veel ambities voor de toekomst. Kortom een gemeente waar veel gebeurt. Dat is ook de reden dat ik hier met veel energie aan de slag ben gegaan.

 

In de afgelopen week passeerde ik de 100e dag van mijn wethouderschap in Hardenberg. Een goed moment om even stil te staan en terug te kijken, maar zeker ook om vooruit te kijken naar de opdracht voor de komende jaren.

 

Welkom

In november werd ik door OpKoers.nu voorgedragen als nieuwe wethouder. Ik heb een warm welkom gekregen en inmiddels al met veel mensen kennisgemaakt. Uiteraard met burgemeester, wethouders, raadsleden en medewerkers van de gemeente. Daarnaast – en dat vind ik zelf ook heel belangrijk – heb ik al veel mensen ontmoet voor wie ik dit werk mag doen: de inwoners van de gemeente Hardenberg.

 

Jong en oud

Het wethouderschap is veelzijdig en je ontmoet veel inwoners. Het ene moment ben je op een school om een boek voor te lezen aan kinderen. Het andere moment zit je in de woonkamer bij een echtpaar die 60 jaar getrouwd zijn. Stuk voor stuk mooie ontmoetingen met jong en oud waarin je hoort wat er leeft. Ook heb ik bezoeken gebracht aan de kernen waar ik gebiedswethouder ben. Mooi om te zien wat voor energie daar zit en wat er in de verschillende kernen van de gemeente allemaal gedaan wordt. Al deze bezoeken helpen mij om de gemeente nog beter te leren kennen.

 

Uitdagingen

Als wethouder doe je uiteraard meer. Veel tijd wordt besteed aan het uitvoeren van de ambities en uitdagingen van onze gemeente. Dat zijn er nogal wat. Het gaat dan om zaken als hoe we de financiële bestaanszekerheid van inwoners borgen. Hoe gaan we de komende jaren om met het tekort aan personeel in de zorg? Hoe versterken we ons lokale culturele veld? Hoe gaan we om het opvangvraagstuk van vluchtelingen? Zomaar een greep uit de vraagstukken waar de gemeenteraad ambities op heeft uitgesproken en ik me de komende jaren mee bezig ga houden.

 

Ik kijk met veel genoegen terug op de afgelopen 100 dagen, maar kijk vooral uit naar de komende jaren om een bijdrage te leveren aan onze gemeente Hardenberg.

 

Alwin Mussche, wethouder namens OpKoers.nu en voor heel Hardenberg. 

Een nieuwe wethouder voor OpKoers.nu

OpKoers.nu draagt Alwin Mussche voor als nieuwe wethouder Hardenberg

Alwin Mussche wordt door lokale partij OpKoers.nu voorgedragen als wethouder voor de gemeente Hardenberg.
Alwin is nu nog wethouder in de gemeente Staphorst. Na een zorgvuldig doorlopen proces heeft de fractie van OpKoers.nu de voorkeur uitgesproken voor de 38-jarige Mussche. Na het vertrek van Linda Verschuur was er een vacature in het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg. Binnen OpKoers.nu was op dat moment geen geschikte kandidaat beschikbaar. Zoektocht naar kandidaat buiten gemeente In goed overleg met coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en VVD startte OpKoers.nu daarom een zoektocht naar een wethouder van buiten de gemeente. Hierop hebben meerdere kandidaten gesolliciteerd. In de persoon van Alwin Mussche heeft de fractie van OpKoers.nu de ideale kandidaat gevonden. Zowel de coalitiepartijen als het college van burgemeester en wethouders zijn ingenomen met de voordracht. Ervaren wethouder die de regio goed kent Fractievoorzitter Annie Kelder omschrijft de nieuwe wethouder als volgt: “Hij komt goed beslagen ten ijs, neemt weloverwogen besluiten en heeft een goede dossierkennis. Daarnaast is hij collegiaal en straalt hij rust uit. Bovendien heeft hij ervaring als wethouder en kent hij de regio goed.” Alwin Mussche is vanaf 2018 wethouder in de gemeente Staphorst. Vooral binnen het Sociaal Domein. Hij zegt hierover het volgende: “Binnen mijn portefeuilles heb ik de afgelopen jaren resultaten geboekt. Zo is er binnen het sociaal domein een samenwerking ontstaan tussen de gemeentelijke organisatie en partijen in het maatschappelijk voorveld. Vanuit deze sociale basis wordt in gezamenlijkheid beleid en uitvoering opgepakt.” Alwin Mussche blijft landelijk passief lid van de ChristenUnie maar gaat zich strijdbaar en vol overtuiging inzetten om het gedachtegoed van OpKoers.nu uit te dragen. Hij kijkt uit naar een prettige samenwerking. Niet alleen met de fractie van OpKoers.nu maar ook met de overige raadsleden en het college van burgemeester en wethouders. Benoeming door de gemeenteraad op 7 november De gemeenteraad is bevoegd om een wethouder te benoemen. De benoeming van Alwin Mussche tot wethouder staat gepland tijdens de raadsvergadering op dinsdag 7 november om 16.00 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annie Kelder, fractievoorzitter van OpKoers.nu via 06-17946540

Nieuw in fractie OpKoers.nu


Mijn naam is Wilfred Brommer, eind 1969 geboren in Zwolle.
Tot mijn 26e in Hasselt gewoond waarna ik in 1998 met mijn vriendin Alja in Dedemsvaart ben gaan samenwonen. Hier hebben we tot 2018 gewoond, waarna we zijn verhuisd naar Balkbrug.

In mijn vrije tijd mag ik graag in en om het huis aan het werk zijn. Zo hebben we inmiddels zelf een nieuwe overkapping geplaatst, en in onze woning op de benedenverdieping een slaapkamer en badkamer gerealiseerd.

Politiek volgde ik altijd vanuit huis, en daarbij was het altijd makkelijk om commentaar te leveren. Toen ik een paar jaar geleden werd gevraagd of ik me wilde aansluiten bij OpKoers.nu zag ik hierin een kans om meer te doen dan alleen commentaar leveren. Het programma paste mij goed en ik sloot aan bij de vergaderingen die op dat moment vooral via de computer gingen, er was namelijk Corona. Zo ging het tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, al werd er inmiddels gelukkig wel weer "normaal” vergaderd bij Zaal Mulder.

Na overleg kwam ik ook op de lijst van opKoers.nu te staan en tot mijn verbazing werd er ook nog behoorlijk op mij gestemd.
 Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik sinds 26 september 2023 ben beëdigd als raadslid zodat ik mij nog meer in kan zetten voor de inwoners van Hardenberg, en natuurlijk voor Balkbrug in het bijzonder.
 

 

Wilfred Brommer

Het Bastion 42

7707 EE Balkbrug

Installatie Wilfred Brommer op 26-09-2023

Installatie Hilko Odink als schaduwfractielid 26-09-2023Marielle Giethoorn