Kandidatenlijst

 

Annie Kelder opnieuw lijstaanvoerder

Tijdens de algemene ledenvergadering hebben de leden van OpKoers.nu (de lokale  politieke partij van de gemeente Hardenberg) Annie Kelder uit Radewijk gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezing in maart 2018. Annie, de huidige fractievoorzitter, is geen onbekende in politiek Hardenberg. Ook in 2004 en 2008 voerde zij de lijst aan als mede oprichter van de lokale politieke partij. Zij wordt gevolgd door Eddy Geesink uit Hardenberg. Eddy is al jarenlang betrokken bij OpKoers.nu maar staat voor het eerst op een direct verkiesbare plaats. Nummer drie is Wim Kloekhorst uit Hardenberg, inmiddels een oudgediende maar bezig met zijn tweede jeugd bij OK.nu. Nummer vier is Falco Bruinsma uit Dedemsvaart de 31-jarige voorzitter van OPKoers.nu wordt door de partij gezien als de coming man. Hij heeft zijn stempel gedrukt op het verkiezingsprogramma en is de eerste vertegenwoordiger vanuit Dedemsvaart. Cees Pieper uit Hardenberg, ook een man van het eerste uur staat op 5 gevolgd voor Gerrit Hakkers uit Collendoorn op plaats 6. De lijst wordt aangevuld met op 7 Alex Bakker uit Hardenberg, 8 Ina Drenten-Otten uit Radewijk, 9 Nick Strijker uit Dedemsvaart, 10 Henk Koers Hardenberg, 11 Jan Veenaas Hardenberg en op 12 Jessica Kremer-Frijling ook uit Hardenberg. Met deze lijst van twaalf kandidaten denkt OpKoers.nu een representatieve lijst te hebben waarbij zij haar slogan: Lokale politiek zonder omwegen voor de komende vier jaar waar kan maken. Maar het laatste woord is uiteraard aan de kiezer aan u dus.

 

Voor meer informatie: Annie Kelder  0523-216 265 of 06-17946540

Ledenvergadering en nieuwjaarsborrel 10 januari 2018

 Woensdag 10 januari,  opende voorzitter Falco Bruinsma de algemene ledenvergadering. Naast hem voor u links, zit de penningmeester Alex Bakker en rechts van hem zit de secretaris Cees Pieper
Tijdens deze vergadering is de kandidatenlijst voor OpKoers.nu gepresenteerd en het verkiezingsprogramma, waarin speerpunten zijn opgenomen waarvoor OpKoers.nu voor staat.
De leden waren allen van mening dat het er goed uitzag en konden dan ook akkoord gaan, zodat hierop geproost werd!

 

Even voorstellen

En dan ben je opeens voorzitter van Opkoers.nu… Ik moet toegeven dat ik dit niet helemaal voorzien had. Zoals u misschien al in de media hebt kunnen vernemen is er het nodige gebeurd binnen de partij.  Zo heeft tot mijn grote spijt Hans Botter besloten zich niet meer verkiesbaar te stellen en heeft Opkoers.nu een nieuw bestuur gekregen. Daarnaast staan we ook nog eens aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen. Genoeg te doen voor Opkoers en zijn nieuwe voorzitter.

Die nieuwe voorzitter is voor velen van u een grote onbekende. En wat u waarschijnlijk ook niet weet, is dat de nieuwe voorzitter Falco Bruinsma heet, dat hij 30 jaar is en met zijn vriendin en zijn 2 kinderen in Dedemsvaart woont. Daarnaast werkt hij bij de overheid en heeft hij een hobby, en dat is politiek. Zo is hij een aantal jaar geleden lid geworden van de mooiste en tegenwoordig de enigste lokale partij van deze gemeente. 

Om eerlijk te zijn was politiek niet iets waar ik mij mee bezig hield. Bij de landelijke politiek wist ik nooit op welke partij ik moest stemmen en kon ik niet eens vier dingen bedenken wat de Provinciale Staten doet. Raar? Welnee.  Ik denk dat dit voor veel mensen geldt. Ik begon mij pas in de politiek te interesseren toen mijn oudste kind geboren werd. Als kersverse vader krijg je er dan ineens een hele verantwoordelijkheid bij. Dan ga je toch eens serieus nadenken. Vragen die ik mijzelf stelde waren bijvoorbeeld: in wat voor omgeving groeit mijn kind straks op? Is er straks wel een goede kinderopvang te vinden? Kan hij later naar een fijne school in de buurt? Kan hij straks veilig de openbare weg op zonder dat hij omver gereden wordt? Is de buurt wel veilig? Is er straks nog wel een sportclub waar hij naar toe kan gaan? Kortom: genoeg vragen. Die vragen slaan allemaal op zijn directe omgeving. Die omgeving wordt voor een groot deel bepaald door de overheid, om specifieker te zijn de gemeente. Al deze vragen vult de gemeente in belangrijke mate in. Zij heeft dan ook een wereld aan diensten om het openbare leven te regelen.  Dit kost allemaal geld en dat brengen wij allemaal met elkaar op door belasting te betalen. 

En opeens wist ik het. Ik word lid van een politieke partij! Zo kan ik meehelpen al deze vragen te beantwoorden, maar zo kan ik ook meer invloed uitoefenen waar al die belastingcenten aan uitgegeven worden. Natuurlijk dacht ik direct aan Opkoers.nu. Wat is er nou mooier om lid te worden van een partij die voor en door inwoners van deze gemeente gevormd wordt. Die geen dubbele Haagse agenda heeft, maar een eigen lokale agenda. Die zich niet hoeft te verantwoorden aan een onbekend landelijk bestuur, maar aan een bestuur die uit de gemeente komt. Die geen vervlogen ideologie volgt, maar die luistert naar de gemeenschap. Dat is de kracht van een lokale partij. Maar vergis u niet, de grote thema`s zoals zorg, milieu, duurzaamheid, sociale gelijkheid of het bevorderen van de economie zijn niet alleen voorbehouden voor de landelijke partijen. Deze komen ook terug in ons verkiezingsprogramma, alleen vertaald Opkoers.nu deze thema`s naar lokaal niveau.

Op de vraag of ik trots ben om de nieuwe voorzitter te zijn van Opkoers.nu? Jazeker! Ik ben daar trots op.  Ik ben ook heel trots op al die kiezers die voorgaande jaren deze boodschap ook begrepen hebben en iedere verkiezingen zijn dat er meer. Trots ben ik ook op de leden van Opkoers.nu, zoals de fractie die altijd hard bezig is om op te komen voor de inwoners van deze gemeente. En ook de verschillende commissies die nu druk zijn met alle voorbereidingen voor de aankomende verkiezingen. 

Voor de toekomst zie ik zeker werk liggen wat ik als voorzitter wil oppakken. Zo zal op korte termijn Opkoers.nu weer van de partij zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dit moet natuurlijk in goede banen geleid worden. Er moet bijvoorbeeld campagne gevoerd worden en er moet wederom een mooi verkiezingsprogramma aan de kiezer overhandigd worden. En geloof mij, dat gaat zeker lukken! Naast het verkiezingsprogramma waarin onze punten en doelstellingen staan voor de gehele gemeente, gaan wij deze uitbreiden met aandachtspunten voor iedere kern. Iedere kern heeft zo zijn eigen beslommeringen en problemen die opgelost dienen te worden of onze steun nodig hebben. Zo hebben inwoners van Balkbrug echt veel meer te stellen met de autoweg N377 die al jaren het dorp letterlijk splitst, dan dat dit speelt voor de inwoners van stad Hardenberg. Inwoners van stad Hardenberg hebben weer meer problemen met het betaald parkeren. Een voorbeeld wat ik persoonlijk als inwoner van Dedemsvaart iedere dag weer ervaar, is de gevaarlijke verkeerssituatie die de gemeente gecreëerd heeft bij de kruising Hoofdvaart/Molstraat. Maar ook de verkeerssluizen met versmallingen waar de fietsers ook geen vrije doorgang hebben en de voorrangssituaties die totaal niet goed ingeregeld zijn. Zo is er in iedere woonkern wel iets en dat dient serieus genomen te worden, ook in de politiek.

Deze aandachtspunten komen bij Opkoers.nu extra op het verkiezingsprogramma. Ik denk dat dit mede de kracht is van een lokale betrokken partij als Opkoers.nu. Dat het werkt blijkt ook uit het feit dat Opkoers.nu iedere verkiezing weer een zetel erbij krijgt. Ik hoop natuurlijk dat het dit jaar weer gaat gebeuren, alleen hebben wij daar uw hulp zeker bij nodig. Zonder u gaat dit niet lukken. Ik wil u dan ook oproepen om ons te steunen. Hoe kunt u dit doen? Natuurlijk door de komende verkiezingen op Opkoers.nu te stemmen, maar ook om eens naar een bijeenkomst of vergadering van Opkoers.nu te komen.  U kunt ons helemaal helpen om lid te worden van Opkoers.nu. Dan kunt u samen met mij en andere betrokken inwoners het gevecht aangaan voor een betere en leefbare gemeente.  Iedereen is welkom! Hoe meer kernen vertegenwoordigd worden in Opkoers.nu, hoe meer vreugd dit mij doet. Ik voorzie nu, maar zeker ook voor de toekomst, nog genoeg punten om voor te strijden. Het is eens tijd dat er een nieuwe frisse wind gaat waaien in `de gele ananas`. 

Falco Bruinsma

Tien jaar Opkoers.nu

Annie Kelder richtte samen met Max Westbroek, diens echtgenote Paulien en haar eigen man Henk in 2005 de politieke partij OpKoers.Nu op. Het uitgangspunt was: geen antipartij maar een partij voor boeren en burgers en tegen bureaucratie.

Woensdagavond 9 december werd het tienjarig bestaan van de partij gevierd. Uiteraard wierp het overlijden van Max Westbroek een schaduw op het jubileum. Annie Kelder keek als vrouw van het eerste uur terug op een turbulente start van de partij, in de laatste maand van 2005 moesten alle zeilen bijgezet worden om als nieuwe partij mee te kunnen doen aan de verkiezingen in maart 2006. Alle inspanningen werden echter beloond, OpKoers.Nu veroverde één zetel, in 2010 twee en in 2014 drie. Daar was ze blij mee, maar meer nog met de gegroeide partijcultuur, aldus Annie Kelder. Vervolgens werd Annie zelf in het zonnetje gezet door de partij voorzitter, met een fleurige bos bloemen en een oorkonde. Daarna werden er onder het genot van nog vele oude koeien uit de sloot gehaald zonder dat het de sfeer bedierf.

Lees verder...

Inloopsessies OpKoers.nu

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraads- verkiezingen. Wij als OpKoers.nu willen graag van u, inwoners van de gemeente Hardenberg, horen wat u belangrijk vindt in onze gemeente.

 

We ontmoeten u graag op één van onze fractieavonden. Tot ziens!

Liever een afspraak? Bel 0523-264495 of 216265
 

Hoe zeg je het…

Hoe zeg je het… ik kon mijn overstap van de PvdA naar OpKoers.nu nooit goed onder woorden brengen, niet dat ik daar zwaar onder gebukt ging, maar toch… In de vakantie las ik de bundel van Simon Carmiggelt: ‘We leven nog’ en daar in het slotwoord stond:

Het aantrekkelijke van de democratie is niet dat we eens in de vier jaar een man mogen kiezen in het parlement, voor welks verheven gekissebis we vervolgens geen belangstelling kunnen opbrengen,

maar dat we ons onvoltooide zelf mogen zijn, zonder te worden opgebracht. Het bestaan is niet zoet, niet zuur, niet zout. De ondefinieerbare smaak van olijven komt er dichter bij en die wil ik mogen proeven. Mijn dodelijke vrees voor ideologieën die een heilstaat te vergeven hebben, is dat ze me gelukkig willen maken.

Daar krijg je vast eeuwige zweren of onverklaarbare migraine van. 't Moet toch érgens heen?

Lees verder...